BIHEB101 Bibelhebraisk (Høst 2015- Vår 2016 )

Navn BIHEB101 Bibelhebraisk
Studiepoeng 20
Undervisningssemester Høst
Studiested Sandviken, Bergen

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse. Studenter som er tatt opp på bakgrunn av realkompetanse, må ha forkunnskaper i engelsk og norsk tilsvarende den som oppnås gjennom generell studiekompetanse.

Nivå

Bachelor - grunnivå

Læringsutbytte

Emnet er i første rekke innrettet mot studenter som tar sikte på teologistudiet (MKVI). Emnet skal gi grunnlag for videre arbeid med Det gamle testamente på originalspråket, i første omgang det hebraiskspråklige tekstarbeidet på KME211, senere - på masternivå - det videre arbeid med Det gamle testamentet på originalspråket. Etter avsluttet studium skal studentene med støtte i ordbok være i stand til å lese, forstå grammatisk og oversette enklere hebraiske tekster fra Mosebøkene, Salmenes bok og Profetene. De skal også ha et visst kjennskap til tekstenes litterære og historiske kontekst.

Innhold

BIHEB 101 gir en elementær innføring i bibelhebraisk språk. Emnet legger vekt på at studentene øver inn de grunnleggende elementene i grammatikken og tilegner seg et sentralt ordforråd. Dette skjer i forbindelse med lesning av relativt enkle gammeltestamentlige tekster.

Arbeids- og undervisningsformer

Forelesninger med aktiv studentdeltaking. Innlagte forprøver. Undervisning 2 x 2 eller 2 x 3 timer ukentlig, til sammen 32 timer.

Evaluering

Emnet evalueres av studenter og lærere hvert semester.

Eksamens- og vurderingsordninger

To forprøver vurderes til godkjent/ikke godkjent. Godkjente forprøver er et vilkår for å gå opp til en 6 timers skriftlig skoleeksamen ved slutten av siste studiesemester. Kopi av de aktuelle tekstene blir delt ut sammen med eksamensoppgavene. Det benyttes gradert karakterskala fra A til F, der F er stryk.

Tillatte hjelpemidler: Godkjent ordbok og tekstutgave (se pensumlisten).

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Pensum

Bibeltekster

Genesis (1. Mosebok) 1,1-3,24; 12,1-9; 22,1-19; 28 
Exodus (2. Mosebok) 12,1-20; 19-20
Deuteronomium (5. Mosebok): 6,4-15; 7,1-11
Salme 2; 8; 22; 23 og 24
Jesaja 6,1-13; 40,1-11
Jeremia kap. 1, 2 og 7
Amos kap. 3

Annen pensumlitteratur

Ulrichsen, J.H.: Lærebok i bibelhebraisk. Tapir Akademisk Forlag. Trondheim 2006.

Ordbok

Brown, F./Driver, S.R./Briggs, C.A.: The Brown-Driver-Brighgs Hebrew and English Lexicon. Peabody: Hendrickson 1996.

Tekstutgave

Elliger, K./Rudolph, W. (eds.): Biblica Hebraica Stuttgartiensia. Stuttgart: Deutsche Bibelstiftung 1977 (og senere utg.).

« Tilbake
Aktuelt:
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken arrangerer sammen senest 1. november.
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13. november.
LENKER:
 
  • Logo_Inspera.png

 

Ledig_stilling.jpg

ledige_studieplasser_knapp.jpg