4REL110 Bibelen (Høst 2017)

Navn REL110 Bibelen
Studiepoeng 10
Undervisningssemester Høst
Studiested

Staffeldtsgate, Oslo

Forkunnskapskrav

Generell studiekompetanse.

 

Nivå

Bachelor

Læringsutbytte

Kunnskaper

Studenten har

 • grunnleggende kjennskap til noen sentrale bibeltekster fra Det gamle- og nye testamente
 • kunnskap om gammel- og nytestamentlige skrifters litteraturformer (litterære sjangre)
 • kunnskap om bibeltekstenes bakgrunn og tilblivelse
 • kunnskap om hovedtrekkene i GTs og NTs tekst- og kanonhistorie
 • kunnskap om Bibelens tidshistoriske kontekst
 • kunnskap om spørsmål knyttet til forholdet mellom GT og NT og mellom den jødiske og den kristne bibelen, og til spørsmål knyttet til bibelsyn
 • kjennskap til ulike former for bruk av bibeltekster i kunst og kultur i noen utvalgte perioder
 • kjennskap til kultisk bruk av bibeltekster

Ferdigheter

Studenten kan

 • reflektere over tekstenes betydning i lys av deres historiske kontekst
 • reflektereover bruk av bibeltekster i ulike kontekster
 • anvende tekstene og aktualisere dem inn i en skolekontekst
 • formulere og drøfte viktige  spørsmål knyttet til forholdet mellom de to testamentene
 • reflektere over og drøfte tekstenes virkningshistorie

Generell kompetanse

Studenten har

 • kvalifikasjoner til presentasjon og utveksling av synspunkter om sentralt bibelsk fagstoff
 • grunnleggende forståelse for Bibelens kulturelle betydning i samfunnet

 

Innhold

REL110 er et emne som gir en grunnleggende innføring i Bibelen. Det gir innføring i utvalgte bibeltekster med fokus på tekstenes innhold, bakgrunn, sjanger og virkningshistorie. Det gis en grunnleggende innføring i bruk av Bibelen i kunst og kultur.

 

Arbeids- og undervisningsformer

Det legges opp til variert undervisning: Forelesninger knyttet til pensum, gruppearbeid og oppgaveskriving.

Eksamens- og vurderingsordninger

Arbeidskrav

For å få framstille seg for avsluttende vurdering skal studenten levere inn og få godkjent en oppgave (1500-2000 ord). Vurdering: Godkjent/ikke godkjent.

Avsluttende vurdering

4 timers skriftlig skoleeksamen. Det benyttes gradert karakterskala fra A til F, der F er stryk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Studiepoengsreduksjon

Faglig overlapping:

 • 10 stp. overlapp med KRLE110
 •   7 stp. overlapp med KRLE101, KRLE101A, KRLE111, TEOL110
 •   6 stp. overlapp med PTL101 og PTL112

Pensum

A. Bibeltekst:

Følgende bibeltekster:

 • GT: 1 Mosebok 1-9; 12-22; 28; 2 Mosebok 1-15; 19-24; 5 Mosebok 1-7; 12; 31; 34.; 2 Samuelsbok 5-7; 1 Kongebok 1-8; Salme 1; 2; 8; 22-24; 73; 78; 139; Salomos Ordspråk 8; Job 1-7; 28; 42; Jesaja 1-11; 40; 53. Hosea 1-3.
 • NT: Matteusevangeliet, Apostelgjerningene, Romerbrevet, 1 Peters brev.

B. Innledningsstoff:

GT:

Enten

 • Stordalen, T. & Hvalvik, R. (3. oppl. 2006). Den store fortellingen. Oslo: Det  Norske Bibelselskap, s. 17-31; 67-175.

Eller

 • Hagelia,H. (2017) Hvordan lese Det gamle testamentet? Cappelen Damm , s. 16, 20-24, 44-92, 101-116, 137-185, 204-209, 242-269, 274-283, 298-305.

Eller

 • Tobiassen, T. (2004) Les og fortell! Oslo: Gyldendal akademiske. (Utsolgt fra forlaget)

NT:

 • Hjort, B.G. (2003). Det Nye Testamentes omverden. Århus: Aarhus Universitetsforlag, s. 21-22; 59-120; 276-316.
 • Stordalen, T. & Hvalvik, R. (3. oppl. 2006). Den store fortellingen. Oslo: Det Norske Bibelselskap, s. 32-50; 184-193; 211-222; 245-262; 264-292; 353-357; 368-369.


C. Bruk og forståelse

 • Stordalen, T. & Hvalvik, R. (3. oppl. 2006). Den store fortellingen. Oslo: Det Norske Bibelselskap, s. 51-64; 385-470.
 • Utvalg av tekster på om lag 70 sider valgt av faglærerne.

* Jørn Varhaug, “Den formkritiske bibelforskning hundre år etter,” Tidsskrift for Teologi og Kirke 79 (2008): 213-233. www.idunn.no/ttk/2008/03/den_formkritiske_bibelforskning_hundre_ar_etter

* Torleif Elgvin, “Hvordan lese gammeltestamentlige tekster,” Theofilos 7 (2015): 76-87.

* — > tilgjengelig på Itslearning

« Tilbake
Aktuelt:
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken arrangerer sammen senest 1. november.
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13. november.
LENKER:
 
 • Logo_Inspera.png

 

Ledig_stilling.jpg

ledige_studieplasser_knapp.jpg