Pedagogisk veiledning 1

Videreutdanning
Studiepoeng 30
Heltid/deltid Deltid
Type studium Samlingsbasert
Startsemester Høst
Antall semestre 2
Undervisningsspråk Norsk
Opptak Her kan du søke om opptak (lokalt opptak)
Studiested NLA Høgskolen - Åsane, Bergen

Generelt om studiet

 

Studiet i pedagogisk veiledning tar sikte på å kvalifisere yrkesutøvere til oppgaver som veileder i ulike pedagogiske sammenhenger. Målgruppen er lærere, barnehagelærere og andre som ønsker å kvalifisere seg for veiledningsoppgaver i en yrkeskontekst. Utdanningen legger vekt på å utdanne veiledere som kan gi systematisk og kvalifisert veiledning som bidrar til den veilededes egen profesjonsutvikling i ulike yrkessammenhenger.

Pedagogisk veiledning er delt i to moduler à 15 studiepoeng, hver modul går over to semester.

Modul 1 Veiledning og ulike veiledningstradisjoner 15 sp. Undervisning høst 2017 og vår 2018.

Modul 2 Meg selv som veileder 15 sp. Ikke undervsining studieåret 2017-2018, men tilbys studieåret 2018-19.

Emneplan finner du her:

Modul 1 Veiledning og ulike veiledningstradisjoner

Studiet er samlingsbasert med faste samlinger på NLA Høgskolen, tilsvarende 32 timer, fordelt på seks samlinger (med forbehold om endringer):

Torsdag 14.september kl.9.00-14.50

Onsdag 18.oktober kl.17.00-21.00

Tirsdag 14.november kl.17.00-21.00

Onsdag 24.januar kl.9.00-14.50

Torsdag 15.februar kl.17.00-21.00

Fredag 6.april kl.9.00-14.50 

Mellom samlingene arbeides det i selvorganiserte basisgrupper, tilsvarende 20 timer.

Den elektroniske læringsplattformen it's learning brukes til kontakt mellom student og fagveileder og også til kontakt studentene i mellom.

Opptakskrav

Kvalifiseringskrav for opptak på modul 1 er:

  • godkjent lærerutdanning eller annet yrke med minimum tre års høyskole eller universitetsutdanning som grunnlag
  • minimum tre års relevant yrkespraksis
  • studentene arbeider/skal arbeide med veiledning

Om søkeren ikke innfrir disse kravene kan NLA etter skjønnsmessig vurdering gi unntak fra denne regelen

Kvalifiseringskrav for opptak på modul 2 er:

  • gjennomført Pedagogisk veiledning 1 modul 1 etter NLA Høgskolen sin emneplan eller tilsvarende utdanning

Videre utdanning

Etter fullført Pedagogisk veiledning 1, kan du fortsette med Pedagogisk veiledning 2. Tilbys ikke studieåret 2017-2018.

Finansiering

Alle studier ved NLA gir rett til lån og stipend i Lånekassen dersom en har en studiepoengsproduksjon på minimum 15 studiepoeng per semester.

Klikk her for informasjon om studieavgift.

Modul 1 (høsten 2017) er gratis for praksislærere ved NLA. Disse betaler kun SiB og kopinoravgift.

« Tilbake