Kompetanse for kvalitet

Kompetanse for kvalitet er utdanningsdirektoratet sin strategi for å gi etter- og videreutdanning til lærere i skolen.

Gjennom strategien «Kompetanse for kvalitet» får lærere tilbud om videreutdanning i ulike fag frem mot 2025.

Videreutdanning for lærere skal bidra til god faglig og pedagogisk kvalitet i grunnopplæringen for å styrke elevenes læring og ruste dem godt for livslang læring, fremtidig arbeidsliv og aktiv deltakelse i samfunnet.

Studietilbudene er knyttet til lærernes daglige arbeid i skolen. Deltakernes yrkespraksis brukes både som refleksjon og utprøvingsarena.

Lærere som ønsker å delta kan søke om å få ta videreutdanning dersom de ikke ha fordypning i faget fra tidligere, eller om de har noe fordypning.

Det er anledning til å søke om vikar- eller stipendordning både for å delta på KFK-studietilbud som er presentert lenger ned på denne siden, og for å delta på NLAs andre studietilbud. For KFK-tilbudene holder det i første omgang å sende søknad om studieplass og deltakelse i stipend- eller vikarordningen til Utdanningsdirektoratet.

For andre studietilbud må du både søke om studieplass direkte til institusjonen og om deltakelse i vikar- eller stipendordningen hos Utdanningsdirektoratet. Oppgi at du søker under denne ordningen i søknaden.

Søknadsperiode 1. februar til 1. mars. Husk å krysse av for om du ønsker vikarordning eller stipendordning.

Etter søknadsfristen sender utdanningsdirektoratet søkerlister til de respektive skoleeiere (kommune, fylkeskommune, private eiere). Det er de som vurderer hvilke lærere og hvilke fagområder som skal prioriteres.

NLA Høgskolen har følgende studietilbud under satsingen kompetanse for kvalitet 2017-2018:

Matematikk 2, 5.-10. trinn

Norsk 2, 5.-10. trinn 

Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1 (ikke opptak høst -17)

Lesing_og_skriving_som_grunnleggende_ferdighet_2_17-18.pdf