Offentlig informasjon

 

Clara

Informasjonssentral for opphavsrett og klarering.

EU

Informasjon om EU, dokumenter m.m.

EUi-Europe Information

Norsk infosenter om EU.

Kommunenes sentralforbund

Kommunesektorens interesse og arbeidsgiverorganisasjon.

Lovdata gratisversjon

Lovdata gir en oversikt over norske rettskilder. Norges lover ligger tilgjengelige i fulltekst og oppdateres fortløpende. I tillegg ligger de nyeste høyesterettsavgjørelse og forskriftene.

Lovdata Pro

Lovdatabase som gir tilgang til 150 rettskilder, både norske rettskilder og internasjonale rettskilder som har rettsvirkning for Norge. Tilgjengelig via NLAs IP-adresse.

Læreplaner

Utdanningsdirektoratet sine sider om læreplaner.

Lånekassen

 

Norden

Her fins bl.a. oversikter over publikasjoner fra Nordisk råd og Nordisk ministerråd.

Norge.no

Bibliografisk database som inneholder referanser til alle dokumenter fra Storting og regjering fra 1971/72. Man kan bl.a. følge saksgangen i Stortinget, Odelstinget og Lagtinget.

Norsk offentlig informasjon på verdensveven

En systematisk oversikt over offentlig informasjon fra bl.a. Storting og regjering.

regjeringen.no

Publikasjoner fra regjeringen (dvs. Ot.prp., St.meld. osv.)

Statistisk sentralbyrå

Her kan du finne ny norsk statistikk og statistikk etter emne. En del publikasjoner ligger nå i fulltekst, blant annet Statistisk månedshefte

Stortinget

Her fins bl.a. oversikter over publikasjoner fra Stortinget, Odelstinget og Lagtinget, samt lenker til publikasjoner fra regjeringen.

Utdanningsdirektoratet

 
Åpningstider for biblioteket

Biblioteket Sandviken:
Man - tors: 08:00 – 18:00
Fre: 08:00 – 15:25


Biblioteket Breistein:

Man - fre: 08.00 – 15.30

  

Staffeldtsgate:
Man - fre: 09:00 - 15:00

 

Gimlekollen:
Se åpningstider for biblioteket ved UiA

Nyttige snarveier