Søk etter artikler

Her har vi listet opp en rekke databaser hvor du kan søke etter artikler. Databasene som er merket med "NLA" er tilgjengelig via NLAs IP-adresse. For tilgang hjemmefra, se her.

Norske og nordiske databaser Beskrivelse
Atekst NLA Norsk database med tekstarkiv for mer enn 150 aviser, tidsskrifter og telegrambyrå. Mer enn 4,7 millioner artikler er søkbare. Noen av kildene går tilbake til1980-tallet.
Danmarks Pædagogiske Bibliotek Her kan du søke i artikkelbasen til Danmarks Pædagogiske Bibliotek
Den danske forskningsdatabase Danske forskningsaktiviteter og publisert forskning.
Helsebiblioteket Helsebiblioteket er et offentlig finansiert nettsted som gir gratis tilgang til ulike tidsskrift og databaser innen helsefag.
Idunn.no NLA Nordisk tidsskriftbase for 49 ulike fagtidsskrifter. Fulltekst.
Libris Inneholder omtrent 5 millioner referanser til dokumenter ved svenske bibliotek, først og fremst fag- og forskningsbibliotek. Både bøker og artikler.
NORA Norwegian Open Research Archives. NORA er en nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv. Det er et prosjekt under Norsk Digitalt Bibliotek og søker bl.a. i universitetsarkivene.
Norart Gir referanser til artikler i ca. 450 løpende tidsskrifter og årbøker utgitt i Norge. Artikkelregistreringen startet i 1980.
For en del teologiske tidsskrifter finnes det artikkelreferanser helt fra første årgang og fram til i dag.
NOSP Nordisk/baltisk samkatalog for periodika.

Oria

Swepub 

Søk i bibliotekets samlede ressurser. Inneholder bøker, elektroniske bøker, tidsskrifter, artikler, musikk osv.

Databasen gir referanser til artikler, konferansebidrag, avhandlinger m.m. som blir publisert ved svenske utdanningsinstitusjoner.

   
Internasjonale databaser Beskrivelse
Academic Search Premier (EBSCO) NLA Artikler i fulltekst fra ca. 4600 tidsskrifter. Index og abstract fra 8500 tidsskrift. Tverrfaglig. Dekker perioden 1975 og fremover.
ArticleFirst (OCLC) NLA Gir referanser til artikler i ca. 16 000 tidsskrifter innen de fleste fagområder. Dekker perioden 1990 til dags dato.
ATLAS (EBSCO) NLA ATLA Religion Database with ATLASerials. Inneholder bl.a. mer enn 285 300 artikler i fulltekst innen teologi og religion.
AtoZ (EBSCO) NLA Alfabetiske og emneinndelte lister over elektroniske tidsskrifter i fulltekst.
CINAHL (EBSCO) NLA Database som indekserer rundt 3000 tidsskrifter innen helsefag. Dekker perioden fra 1981 og fremover.
DOAJ - Directory of Open Access Journals Her finner du gratis, kvalitets kontrollerte vitenskapelige og pedagogiske fullteksttidsskrifter. DOAJ har tilsammen ca. 4500 tidsskrifter som er søkbare på artikkelnivå.
ECO (Electronic Collections Online)(OCLC) NLA Referanser til artikler fra over 5000 tidsskrifter.
Eric (EBSCO) NLA Base som dekker fagområdet pedagogikk. Registrerer både bøker og artikler fra 1966 og fram til i dag. Eric inneholder 1,4  millioner referanser og 337 000 fulltekstdokumenter.
Google Scholar Google Scholar søker i mange akademiske tidsskriftbaser samtidig. Mye av innholdet er kun tilgjengelig mot betaling, men noe er gratis.
ISI Web of Science NLA

Svært omfattende flerfaglig database som inneholder artikkelreferanser fra mer enn 12 000 tidsskrifter fra de tre databasene: Science Citation Index, Social Sciences Citation Index og Arts & Humanities Citation Index. Dekker perioden fra 1975.

PubPsych Felles søketjeneste for psykologi. Søker i flere ulike databaser, bl.a. NORART, PSYNDEX, PsychData, ERIC.
SwePub Søk i vitenskapelig publisering ved svenske studiesteder. Artikler, avhandlinger, konferansebidrag, osv.
Teacher Reference Center (EBSCO)NLA Referanser til artikler fra mer enn 280 tidsskrift relatert til læring og skole.
Åpningstider for biblioteket

Biblioteket Sandviken:
Man - tors: 08:00 – 18:00
Fre: 08:00 – 15:25


Biblioteket Breistein:

Man - fre: 08.00 – 15.30

  

Staffeldtsgate:
Man - fre: 09:00 - 15:00

 

Gimlekollen:
Se åpningstider for biblioteket ved UiA

Nyttige snarveier