Om biblioteket

NLA Høgskolen Bergen

Biblioteket på NLA Høgskolen, Bergen består av to avdelinger: Sandviken og Breistein. Bibliotekets lånere kan bruke begge avdelingene, og det er et tett samarbeid mellom Breistein og Sandviken. Biblioteket abonnerer på en rekke elektroniske tjenester, og fra skolens IP-adresse vil du får tilgang til blant annet referansedatabaser, tidskriftartikler i fulltekst og e-bøker. Biblioteket tilbyr veiledning i litteratursøk og opplæring i BIBSYS og elektroniske baser til studenter og ansatte.

Biblioteket i Sandviken har ca. 43.000 dokumenter og abonnement på 150 tidsskrifter. Sandvikens bibliotek dekker primært emnene filosofi, pedagogikk, kristendomskunnskap/religion og interkulturell forståelse, der biblioteket har litteratur på bachelor- og masternivå. Antydningsvis er ca halvparten av samlingen norskspråklig. Biblioteket i Sandviken har tre ansatte + studentvakter 12 timer i uken.

Biblioteket Breistein har en samling på ca 21.000 dokumenter og abonnement på 85 tidsskrifter. Samlingen er konsentrert om pedagogikk og de ulike fagområdene innen barnehagelærerutdanningen og grunnskolelærerutdanningen. I tillegg har biblioteket skjønnlitteratur for voksne og barn, lydbøker, DVD-er, CD-er og aviser. Biblioteket Breistein har to ansatte.

 

NLA Høgskolen Staffeldtsgate

NLA Staffeldtsgate har bibliotek i byggets 2. etasje. Biblioteket har en ansatt og åpningstidene er man- fre, 09:00 - 15:00.

NLAs bibliotek abonnerer på en rekke elektroniske tjenester, og fra Staffeldtsgates IP-adresse har studenter og ansatte tilgang til blant annet referansedatabaser, tidskriftartikler i fulltekst og e-bøker.

 

NLA Mediehøgskolen Gimlekollen

Mediehøgskolen har pensum- og referanselitteratur tilgjengelig i sine lokaler. I tillegg har Gimlekollen et samarbeid med Universitetet i Agder om bibliotekstjenester. Gimlekollens studenter har fulle rettigheter til bruk av Universitetetbiblioteket i Agder (UBA) sine tjenester og samlinger. UBA yter fjernlånstjenester for studenter og ansatte ved Gimlekollen. I tillegg organiseres undervisning i informasjonssøking og kildekritikk. Undervisningen skjer etter avtale med bibliotekar fra UBA.

På Mediehøgskolens IP-adresse har studenter og ansatte full tilgang til alle baser og tidsskrifter NLAs bibliotek abonnerer på. I tillegg har de ”walk-in-access” hos UBA, det vil si tilgang til UBAs elektroniske resurser fra UBA-lokalene. Studenter fra MhG har rett til å bruke universitets lokalnett og til å hente utskrifter fra UBAs maskiner (til gjeldende satser). Studenter ved MhG kan få tilgang til trådløst nettverk på biblioteket på UiA. Alle må velge UiAguest-nettverket. Da få man instruksjon om hvordan man går fram. Engangskode blir sendt til mobiltelefon, og tilgangen gjelder i 24 timer.

Åpningstider for biblioteket

Biblioteket Sandviken:
Man - tors: 08:00 – 18:00
Fre: 08:00 – 15:25


Biblioteket Breistein:

Man - fre: 08.00 – 15.30

  

Staffeldtsgate:
Man - fre: 09:00 - 15:00

 

Gimlekollen:
Se åpningstider for biblioteket ved UiA

Nyttige snarveier