Open Access

NLA Brage Open Research Archive

NLA Brage Open Research Archive er NLA Høgskolen sitt åpne institusjonelle arkiv hvor alle dokumentene finnes i fulltekst. Ansatte kan publisere sine vitenskapelige arbeider og studenter sine masteroppgaver i NLA Brage. Publikasjonene vil bli gjort søkbare i NORA (Norwegian Open Research Archives), Google og Google Scholar.

Opphavsrett og publisering i NLA Brage:

Publisering i åpne institusjonelle arkiv reguleres av Lov om opphavsrett til åndsverk m.v. (åndsverkloven).
Mange forlag og tidsskrifter tillater at forskeren parallellpubliserer og egenarkiverer artikkelen sin i institusjonens elektroniske publiseringsarkiv. Betingelsen for å publisere i NLA Brage er en gyldig avtale hvor opphavsmannen gir NLA Høgskolen en ikke-eksklusiv rett til å tilgjengeliggjøre materialet på Internett.
Ta kontakt dersom du ønsker å publisere noe i NLA Brage.

Hva er Open Access?

Open Access innebærer at vitenskapelige publikasjoner gjøres fritt tilgjengelig på web samtidig som opphavsmannen beholder opphavsretten til publikasjonen. Open Access bevegelsen består av en rekke organisasjoner som arbeider for å sikre fri og åpen tilgang til forskningsresultat. Internasjonalt har institusjonelle arkiv og Open Access blitt viet stor oppmerksomhet. Her i Norge har Universitets- og høgskolerådet (UHR) anbefalt alle medlemsinstitusjoner å publisere i Open Access tidsskrifter og å ta i bruk åpne institusjonelle publiseringsarkiv. Les brevet her.

Hvorfor Open Access?

Bakgrunnen for Open Access bevegelsen er at vitenskapelig publisering har blitt svært mye dyrere de siste årene. Dette har gitt begrenset tilgang til forskningsresultater for forsknings- og undervisningsinstitusjoner med svak økonomi. Når forskning publiseres Open Access betyr det at forskningsmiljøer som ikke har muligheten til å holde dyre tidsskriftabonnement, kan få fri tilgang til forskningen. Formålet er offentlig tilgang til offentlig finansiert forskning.
Materialet i arkivene blir langtidslagret og får stabile url-er slik at dokumentene også er tilgjengelige i fremtiden.

To veier Open Access:

  • Publisering i Open Access tidsskrifter
  • Egenarkivering i åpne, institusjonelle arkiv

Nyttige sider til Open Access:

Bergen Open Access Publishing

En tjeneste som støtter etablering og drift av åpne elektroniske tidsskrift for fagmiljø ved forskningsinstitusjonene i Bergen.

openaccess.no

Informasjonsside om åpen vitenskapelig kommunikasjon i Norge.

open-access.net

Tysk informasjonsplattform om Open Access.

Open Access information

Svensk nettside med informasjon om Open Access.

open archives

Open Archives Initiative.

Sherpa Romeo

Oversikt over forlag og tidsskrifter og deres regler om selvarkivering.

SPARC

"Scholarly Publishing & Academic Resources Coalition arbeider for nye modelle i vitenskapelig publisering.

UHR

UHRs (Universitets- og høgskolerådet) sider om Open Access

Ulike åpne arkiv (tidsskrifter og institusjonsarkiv):

Arkiv i Norge

Oversikt over åpne arkiv i Norge.

DIVA

Digitalt vitenskapelig arkiv for Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet og en rekke svenske universitet.

DOAJ

Directory of Open Access Journals. Fritt tilgjengelige kvalitetstidsskrifter med tilsammen nesten 290000 artikler.

DRIVER

EU-finansiert europeisk vitenarkivsamarbeid

NORA

Norwegian Open Research Archives. Nasjonal søketjeneste for vitenskapelig informasjon i åpne institusjonelle arkiv.

OAIster

Amerikansk søketjeneste for institusjonelle arkiv.

OpenDOAR

Directory of Open Access Repositories. Oversikt over institusjonelle arkiv i hele verden.

Åpningstider for biblioteket

Biblioteket Sandviken:
Man - tors: 08:00 – 18:00
Fre: 08:00 – 15:25


Biblioteket Breistein:

Man - fre: 08.00 – 15.30

  

Staffeldtsgate:
Man - fre: 09:00 - 15:00

 

Gimlekollen:
Se åpningstider for biblioteket ved UiA

Nyttige snarveier