Interkulturell forståelse

Nytt emne årsstudium vår 2018:

IKF122DR Interkulturell forståelse med fokus på Den dominikanske republikk

Nytt emne bachelor høst 2017:

IKF217 Utdanning i et globalt komparativt perspektiv 10 sp

Nye emner master vår 2018:

IKF306 Internship 15 sp

IKF307 Gender 10 sp

Sortering: klikk på overskriftene i kolonnene
Kode Navn Semester Studiepoeng
ICSM_THE Master thesis Høst 2017 60
3IKF216 Globalisering, religion og politikk Vår 2018 10
3IKF231 Interkulturell formidling Høst 2017 10
EX101 Examen philosophicum Høst 2017 10
EX101 Examen philosophicum Vår 2018 10
EX102 Examen facultatum Høst 2017 10
EX102 Examen facultatum Vår 2018 10
IKF221 Intercultural Bachelor Thesis Vår 2018 15
IKF303 Project - Design and Applied Intercultural theories Vår 2018 15
IKF304 Socio-Cultural and Regional Specialisation Vår 2018 15
IKF305 Socio-Cultural Specialisation Vår 2018 5
IKF110 Innføring i interkulturell forståelse Høst 2017 25
IKF115LA Interkulturell forståelse med fokus på Latin-Amerika Høst 2017 10
IKF115LA Interkulturell forståelse med fokus på Latin-Amerika Vår 2018 10
IKF116NO Interkulturell forståelse med fokus på det flerkulturelle Norge Vår 2018 10
IKF116NO Interkulturell forståelse med fokus på det flerkulturelle Norge Høst 2017 10
IKF117 Interkulturell forståelse med fokus på lokale kunnskapssystemer, helse, utdanning, misjon og bistand Vår 2018 20
IKF118MA Interkulturell forståelse med fokus på Madagaskar Vår 2018 10
IKF118MA Interkulturell forståelse med fokus på Madagaskar Høst 2017 10
IKF120 Innføring i kvalitative forskningsmetoder Høst 2017 5
IKF208 Interkulturelt prosjektarbeid i Bolivia (utvikling og bistandsarbeid, religion, diakoni og etikk) Vår 2018 30
IKF210 Verdensbilde/virkelighetsforståelse Vår 2018 10
IKF213 Religion, utvikling og bistand Høst 2017 30
IKF214 Flyktninger: Migrasjon og integrasjon Høst 2017 15
IKF215 Menneskerettigheter i interkulturelt perspektiv Høst 2017 15
IKF220 Intercultural Theory and Practice Vår 2018 15
IKF301 Intercultural theories Høst 2017 20
IKF302 Methodology Høst 2017 10
KME207 Medier, myter og identitet Vår 2018 10
P211 Interkulturell pedagogikk Høst 2017 15
P211+ Interkulturell pedagogikk. Bacheloroppgave Høst 2017 15
P211+ Interkulturell pedagogikk. Bacheloroppgave Vår 2018 15