Journalistikk

Emneplaner for Journalistikk 4 finner du her:

3JO214A Journalistikk 4 Avis

3JO214B Journalistikk 4 Radio

Valgemne 4ØKADM301 Innovasjonsledelse

Sortering: klikk på overskriftene i kolonnene
Kode Navn Semester Studiepoeng
3JO111 Journalistikk 1 Høst 2017 10
3JO220 Ekstern journalistisk praksis Vår 2018 10
3JO210B Global journalistikk - prosjektoppgave Høst 2017 10
3JO210A Global journalistikk - studietur Høst 2017 10
3JO201 Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori Høst 2017 10
3JO112 Journalistikk 2 Vår 2018 10
3JO113 Journalistikk 3 Vår 2018 10
3JO211 Journalistikk og livssyn Vår 2018 10
3JO206 Journalistisk teori og metode II Vår 2018 10
3JO104 Medievitenskap Høst 2017 10
3JO230 Medievitenskapelig bacheloroppgave Vår 2018 20
3JO105 Presseetikk og medierett Vår 2018 10
3JO101 Samfunnsfag for journalister Høst 2017 10
3JO222 Sport, journalistikk og medier Høst 2017 10
3JO223 Undersøkende journalistikk Høst 2017 10
3JO221 Økonomi- og næringslivsjournalistikk Høst 2017 10