Kommunikasjon og livssyn

Sortering: klikk på overskriftene i kolonnene
Kode Navn Semester Studiepoeng
3KL211 Apologetikk for det kristne livssynet - tilnærmingsmåter og utvalgte temaer Høst 2017 20
3KL101 Kommunikasjon og livssyn: Innføring Høst 2017 30
3KL102 Kristen tro som livssyn Vår 2018 10
3KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv Vår 2018 10
3KL106 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv Høst 2017 15
3KL104 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv med praksis Høst 2017 20
3KL107 Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv Vår 2018 10
3KL209 Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier Vår 2018 10
3KL213 Pluralisme, identitet og kristent livssyn Vår 2018 10
3KL215 Praktisk kommunikasjonsoppgave med vekt på apologetikk Vår 2018 10
3KL214 Praktisk kommunikasjonsoppgave med vekt på livssyn Vår 2018 10
3KL210 Teoretisk fordypning Vår 2018 10
3KL212 Teori og metode i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk Vår 2018 10