Musikk, menighet og ledelse

Studieåret 2017-2018 Emneoversikt med studiepoeng:

MML1 emnegruppe:

Emne / studiepoeng:

Musikkemner (40 sp)

Teologiske og religions-pedagogiske emner, samlingsbasert (20 sp)

  • 4TEOL110 Bibelen - fortelling, fortolkning og formidl.(10 sp)
  • 4RELPED130 Danning og trosopplæring - barn og unge

MML2 emnegruppe:

Emne / studiepoeng:

Musikkemner (40 sp)

Teologiske emner, samlingsbasert (20 sp)

  • 4TEOL130 Innføring i praktisk teologi (10 sp)
  • 4TEOL140 Teologi for en misjonal kirke (10 sp)

MML3 emnegruppe:

Emne / studiepoeng:

Musikkemner (30 sp)

MML3 emnegruppe:

Emne / studiepoeng:

Musikk valgemner (10 sp)

NB:  Musikkproduksjon1a OG Ib må velges på MML3 dersom du ønsker Musikk-produksjon II på MML4

Videre masterstudier i   musikkvitenskap krever musikkhistorisk valgemne (5 sp)**  og emnet Musikktenkning (10 sp). Begge emnene kan gjennomføres på MML4.

Samlingsbasert religions-pedagogisk emne (10 sp)

  • 4RELPED110 Relasjonsledelse (10 sp)

Langsgående religions-pedagogisk emne (10 sp)

  • 4REL120 Kristendommens historie (10 sp) høst
  • 4REL150