Økonomi og administrasjon

 

Emneplaner 1.studieår 2016-2017
4HSM101 Økonomisk historie Høst 2016 7.5
4HSM102 Markedsføring Høst 2016 7.5
4HSM103 Statistikk Høst 2016 7.5
4HSM104 Identitet og danning 1 Høst 2016 7.5
4HSM105 Grunnleggende bedriftsøkonomi Vår 2017 7,5
4HSM106 Vitenskapsteori Vår 2017 7,5
4HSM107 Organisasjon og ledelse Vår 2017 7,5
4HSM108 Grunnleggende mikroøkonomi Vår 2017 7,5
       
Emneplaner 2. studieår 2016-17
4HSM201 Finansregnskap og regnskapsanalyse Høst 2016 7,5
4HSM202 Innovasjon og entrepenørskap Høst 2016 7,5
4HSM203 Næringslivsetikk Høst 2016 7,5
4HSM204 Identitet og danning II Høst 2016 7,5
4HSM205   Grunnleggende bedriftsøkonomi 2 Vår 2017 7,5
4HSM206 Analyse av innovasjonsprosesser Vår 2017 7,5
4HSM207 Ledelse av informasjonssystemer Vår 2017 7,5
4ØKAD201 Matematikk for økonomer Vår 2017 7,5
Emnerplaner 3.studieår 2016-17
4ØKADM301 Innovasjonsledelse Høst 2016 10
4ØKADM302 Økonomisk historie med fokus på Haugianske virksomheter (valgemne) Høst 2016 10
4ØKADM303 Innovasjon og entrepenørskap i praksis I Høst 2016 10
4ØKADM304 Innovasjon og entrepenørskap i praksis II (valgemne) Høst 2016 10
4ØKADM305 Identitet og danning III Vår 2017 5
4ØKADM306 Utredningsmetodikk Vår 2017 10
4ØKADM307 Bacheloroppgave i økonomi og admininstrasjon Vår 2017 15