Pedagogikk

Nytt emne høst 2017 P232 Pedagogisk ledelse 15 sp

NB! Merk undervisningssemester vår 2018 for P261 Innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge med vekt på grunnlagsproblemer (høst 2017 selvstudium).

Sortering: klikk på overskriftene i kolonnene
Kode Navn Semester Studiepoeng
EX101 Examen philosophicum Høst 2017 10
EX101 Examen philosophicum Vår 2018 10
EX102 Examen facultatum Høst 2017 10
EX102 Examen facultatum Vår 2018 10
KME207 Medier, myter og identitet Vår 2018 10
P101-104 Pedagogiske grunnlagsproblemer. Oppdragelses- og undervisningslære.Pedagogisk psykologi.Pedagogisk s Høst 2017 40
P211 Interkulturell pedagogikk Høst 2017 15
P211+ Interkulturell pedagogikk. Bacheloroppgave Høst 2017 15
P211+ Interkulturell pedagogikk. Bacheloroppgave Vår 2018 15
P240 Innføring i allmenn pedagogikk Vår 2018 15
P259 Tilpasset opplæring og spesialpedagogikk Høst 2017 15
P261 Innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge med vekt på grunnlagsproblemer Høst 2017 15
P262 Spesialpedagogisk arbeid - med utgangspunkt i ulike funksjonsnedsettelser Vår 2018 15
P270 Metode i forsknings- og utviklingsarbeid Høst 2017 15
P271 Pedagogisk debatt Høst 2017 5
P272 Familiepedagogikk Vår 2018 15
P273 Kommunikasjon og holdningsdanning Høst 2017 15
P290 Bacheloroppgave i pedagogikk Høst 2017 15
P290 Bacheloroppgave i pedagogikk Vår 2018 15
P300 Pedagogiske grunnlagsproblemer og pedagogisk forskning Høst 2017 30
P301 Læring og organisering av pedagogisk virksomhet Vår 2018 30
P330 Verdibasert ledelse Vår 2018 15
P331 Ledelse av utdanningsinstitusjoner i endring Vår 2018 15
P340 Spesialpedagogiske grunnlagsproblemer Vår 2018 15
P341 Spesialpedagogiske tema med praksis Vår 2018 15
P3PRO Prosjektplan Høst 2017 20
PMAS Masteravhandling i pedagogikk Vår 2018 40
PMAS Masteravhandling i pedagogikk Høst 2017 40