Praktisk teologi og ledelse

Sortering: klikk på overskriftene i kolonnene
Kode Navn Semester Studiepoeng
TAM302 Encountering God through Scripture: Hermeneutical Reflections and Exegetical Explorations Høst 2017 15
TAM304 Missional Ecclesiology in light of Trinitarian Faith and Contemporary Culture Vår 2018 15
PTL101 Innføring i praktisk teologi og ledelse Høst 2017 30
PTL102 Ledelse, danning, trosopplæring i en misjonal kirke Vår 2018 30
PTL220 Internasjonal praksis med praktisk-teologisk essay Høst 2017 30
PTL230 Bacheloroppgave i PTL med metode- og skrivekurs Vår 2018 10
RELPED110 Relasjonsledelse Høst 2017 10
RELPED120 Ledelsesfilosofi Vår 2018 10
RELPED130 Danning og trosopplæring - barn og unge Vår 2018 10
TAM303 Spirituality and Spiritual formation Vår 2018 15
TEOL110 Bibelen - fortelling, fortolkning og formidling Høst 2017 10
TEOL130 Innføring i praktisk teologi Høst 2017 10
TEOL140 Teologi for en misjonal kirke Vår 2018 10
TEOL210 Forkynnelse og gudstjenesteledelse med praksis Høst 2017 10
TEOL220 Sjelesorg med institusjonspraksis Høst 2017 10
TAM301 Thinking theologically about practice Høst 2017 15