Teologi og kristendom

Emnebeskrivelser for 2. år Master in Theology and Mininstry:

TAM321 Youth ministry as Theory and Practice, 15 ECTS

TAM322 Elective course module - LEADING ECCLESIAL CHANGE AND GROWTH IN CONTEXTS, 15 ECTS

TAM323 Kirkelig undervisning, 15 ECTS

TAM350 Master's Thesis, 30 ECTS

Sortering: klikk på overskriftene i kolonnene
Kode Navn Semester Studiepoeng
4REL150 Etikk, filosofi og livssyn Vår 2018 10
TAM302 Encountering God through Scripture: Hermeneutical Reflections and Exegetical Explorations Høst 2017 15
EX101 Examen philosophicum Høst 2017 10
EX101 Examen philosophicum Vår 2018 10
EX102 Examen facultatum Høst 2017 10
EX102 Examen facultatum Vår 2018 10
GL17REL101 Bibelen, kristendommens historie og innføring i religionsvitenskap Høst 2017 30
GL17REL102 Religionsvitenskap med fordypning, etikk, filosofi og livssyn og fagdidaktikk RLE Vår 2018 30
GL5REL101 Bibelen, kristendommens historie og innføring i religionsvitenskap Høst 2017 30
GL5REL102 Religionsvitenskap med fordypning, etikk, filosofi og livssyn og fagdidaktikk RLE Vår 2018 30
KMA301 Det gamle testamente, Det nye testamente og teologihistorie Høst 2017 20
KMA302 Kristen tro i kontekst Høst 2017 10
KMA303 Etikk i kontekst Vår 2018 10
KMA305 Kultur og identitet Høst 2017 10
KMA306 Vitenskapsteori og forberedelse til masteravhandlingen Vår 2018 10
KMA307 Kirke og ledelse Høst 2017 10
KMA308 Selvkomponert emne, 10 studiepoengsenhet Høst 2017 10
KMAT342 Kirkehistorisk epokestudium Vår 2018 10
KMAT343 Gammeltestamentlig fordypningsstudium Høst 2017 10
KMAT344 Nytestamentlig fordypningsstudium Høst 2017 10
KMA_AVH Masteravhandling Høst 2017 40
KME201 Kristologi i møte med vår tid Høst 2017 10
KME203 Kirke, stat og samfunn Høst 2017 10
KME204 Contemporary Missiology Høst 2017 10
KME207 Medier, myter og identitet Vår 2018 10
KME208 Jødedom Vår 2018 10
KME211 Gammeltestamentlig metode og eksegese Vår 2018 10
LAT101 Innføring i latin Vår 2018 10
LAT102 Latinske tekster og grammatikk Vår 2018 10
TAM304 Missional Ecclesiology in light of Trinitarian Faith and Contemporary Culture Vår 2018 15
RELPED210 Nasjonale breddetiltak i trosopplæringen Vår 2018 10
PTL101 Innføring i praktisk teologi og ledelse Høst 2017 30
PTL102 Ledelse, danning, trosopplæring i en misjonal kirke Vår 2018 30
PTL220 Internasjonal praksis med praktisk-teologisk essay Høst 2017 30
PTL230 Bacheloroppgave i PTL med metode- og skrivekurs Vår 2018 10
4REL110 Bibelen Høst 2017 10
REL110 Bibelen Høst 2017 10
4REL120 Kristendommens historie Høst 2017 10
REL120 Kristendommens historie Høst 2017 10
4REL130 Innføring i religionsvitenskap Høst 2017 10
REL130 Innføring i religionsvitenskap Høst 2017 10
4REL140 Religionsvitenskap med fordypning Vår 2018 10
REL140 Religionsvitenskap med fordypning Vår 2018 10
REL150 Etikk, filosofi og livssyn Vår 2018 10
REL160 Fagdidaktisk emne, religion, livssyn og etikk Vår 2018 10
RELPED110 Relasjonsledelse Høst 2017 10
RELPED120 Ledelsesfilosofi Vår 2018 10
RELPED130 Danning og trosopplæring - barn og unge Vår 2018 10
TAM303 Spirituality and Spiritual formation Vår 2018 15
TEOL110 Bibelen - fortelling, fortolkning og formidling Høst 2017 10
TEOL120 Bibelen og tidlig kristendom Vår 2018 10
TEOL130 Innføring i praktisk teologi Høst 2017 10
TEOL140 Teologi for en misjonal kirke Vår 2018 10
TEOL210 Forkynnelse og gudstjenesteledelse med praksis Høst 2017 10
TEOL220 Sjelesorg med institusjonspraksis Høst 2017 10
TEOL230 Innovasjon og kreativitet i kristent ungdomsarbeid Vår 2018 10
TAM301 Thinking theologically about practice Høst 2017 15