etterutd_kurs_header_4.jpg

Etterutdanning og kurs

 

Ønsker du å heve din egen kompetanse og utvikle deg faglig? Eller trenger organisasjonen din et kunnskapsløft?

NLA Høgskolen tilbyr etter- og videreutdanning i form av foredrag, dagskurs og kursrekker, deltidsstudier og nettstudier. Våre tilbud retter seg i hovedsak mot ansatte i barnehage, skole og kirke/menigheter, men er også relevante for ansatte innen andre offentlige institusjoner, næringsliv og organisasjoner.

Mediehøgskolens kurs- og kompetansesenter (MKK) tilbyr etter- og videreutdanningskurs knyttet til journalistikk, medier og kommunikasjon og Kommunikasjon og livssyn.

Etter- og videreutdanningstilbudet ved NLA Høgskolen har to hovedgrupper:

- Videreutdanning/deltidsstudier: kurs og deltids/nett-studier som gir studiepoeng.

- Etterutdanning og oppdrag: kurs, foredrag, studier som ikke gir studiepoeng.

  • Foredrag, dagskurs eller kursrekke innen ett fag eller som en kombinasjon av flere fag. Se NLA Høgskolen som kursleverandør.

  • Kombinasjon av kursdager og mentorvirksomhet. Kursdager med innhold knyttet til barnehagens/skolens/kommunens satsingsområde, kombinert med at en mentor knyttes til den enkelte arbeidsplass og følger denne i deres utviklingsarbeid.

  • Modulbaserte kursrekker  Vanligvis 4-6 kursdager fordelt over 2-3 semester. Kursrekker med innhold hentet fra moduler i våre videreutdanningsstudier. På denne måten kan deltakelse på en kursrekke innpasses som en del av en videreutdanning.

  • Kombinert etter- og videreutdanning for ansatte i en kommune/region/bedrift. Vi legger til rette for et videreutdanningsløp med egne samlinger for en gitt målgruppe. Noen samlinger åpnes for andre ansatte som ønsker faglig oppdatering i form av kurs/etterutdanning, uten eksamen og studiepoeng. Felles samlinger skaper felles fokus og bidrar til kollektiv kompetanseheving innen det aktuelle fagområdet.

 

Vi ønsker, så langt som mulig, å tilfredsstille de ønsker og forventninger du og din arbeidsplass har. Ta kontakt med EVO-avdelingen for å høre mer om mulighetene og hvordan vi kan tilpasse en løsning for dere.

 

Mediehøgskolens kurs- og kompetansesenter

Mediehøgskolens kurs- og kompetansesenter (MKK) tilbyr etter- og videreutdanningskurs fra høgskolens fagområder både på oppdrag og etter fast program. Kursene varierer i omfang og i grad av tilpasning til den enkelte gruppe/oppdragsgiver. Aktuelle målgrupper er næringslivet, det offentlige, organisasjoner og menigheter.

For oppdrag knyttet til journalistikk eller medier og kommunikasjon, ta kontakt med MKK.

MKK er involvert i en rekke prosjekter innen journalistikk- og kommunikasjonsutdanning i utlandet.

Oppdrag knyttet til kommunikasjon og livssyn ivaretas av Damaris Norge.