Etterutdanning og oppdrag

NLA Høgskolen tilbyr etterutdanning i form av foredrag, dagskurs og kursrekker. Våre tilbud retter seg i hovedsak mot ansatte i barnehage, skole og menighet, men er også relevante for ansatte innen andre offentlige institusjoner, næringsliv og organisasjoner.

Dialog og skreddersøm er viktige stikkord for oss i utviklingen av nye etterutdanningstilbud. Innhold, omfang og organisering avklares i samarbeid med oppdragsgiver, og vi strekker oss langt for å møte behovet for kompetanseutvikling i den enkelte barnehage, skole, kommune/region, kirke/menighet og organisasjon.

Vi har spesialisert oss på kurs og foredrag rettet mot skoler, barnehager og kirke/menigheter. Vi tilbyr også mentorvirksomhet og veiledning for nyutdannede i skole og barnehage gjennom Ny i Hordaland.

Barnehage

Skole

Kirke

Se også vårt tilbud av kurs innen kommunikasjon og medietrening.

For mer informasjon om muligheter og tilpasset kursopplegg, ta kontakt med Etter- og videreutdanningsavdelingen.