Mentorvirksomhet

Gjennom vår mentorvirksomhet ønsker vi å bidra i utviklings- og endringsprosesser i skoler, barnehager og kommuner.

En mentor kan fungere som veileder for enkeltlærere eller rektor/styrer, men kan også knyttes til team, prosjektgruppe eller plangruppe.

En viktig målsetting for vårt mentorarbeid er at de som søker veiledning opplever at de er underveis, og at de arbeider for å hente frem det beste i seg selv. Vi bygger vår mentorvirksomhet på prinsippet om frivillighet, noe som er grunnleggende i all veiledning og kommunikasjon. Samarbeid, dialog og fokus på at skolen/barnehagen eier og driver prosessen med hjelp, støtte og utfordring fra mentor, står sentralt for oss.

Innhold, organisering og omfang av et mentoroppdrag avklares i dialog med den enkelte oppdragsgiver. For mer informasjonta kontakt med oss.