Forskning ved NLA

NLA Høgskolen driver forskning og utviklingsarbeid innen alle fagområder som undervises ved høgskolen. Vi har et spennende og variert forskermiljø.

 

Siste nyheter fra forskning
Elin Thoresen har undersøkt hvordan pedagoger medierer når de forsøker å opprettholde og utvikle sosiodramatisk lek sammen med barn i alderen 4-5 år.
Med praktisk profesjonalisering løfter høgskolelektor John Børge Askeland NLAs musikkstudier enda et hakk opp.
Hilde Kristin Dahlstrøm har fått godkjent opprykk som førstelektor i journalistikk. Hun har vært ansatt på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen siden 2005.
Professor Oddvar Johan Jensen er medredaktør for boka «Reformasjon nå» som ble utgitt hausten 2016. Boka har som mål å stimulere til ein fornyande teologisk samtale fram mot reformasjonsmarkeringa i år.
Flere nyheter