Forskning ved NLA

NLA Høgskolen driver forskning og utviklingsarbeid innen alle fagområder som undervises ved høgskolen. Vi har et spennende og variert forskermiljø.

 

Siste nyheter fra forskning
Med praktisk profesjonalisering løfter høgskolelektor John Børge Askeland NLAs musikkstudier enda et hakk opp.
Hilde Kristin Dahlstrøm har fått godkjent opprykk som førstelektor i journalistikk. Hun har vært ansatt på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen siden 2005.
Professor Oddvar Johan Jensen er medredaktør for boka «Reformasjon nå» som ble utgitt hausten 2016. Boka har som mål å stimulere til ein fornyande teologisk samtale fram mot reformasjonsmarkeringa i år.
4. april inviteres det til halvdagsseminar om forskningsetikk, gode henvisningsrutiner og oppdaterte retningslinjer fra NESH. Seminaret holdes på Breistein.
Flere nyheter