Forskning ved NLA

NLA Høgskolen driver forskning og utviklingsarbeid innen alle fagområder som undervises ved høgskolen. Vi har et spennende og variert forskermiljø.

 

Siste nyheter fra forskning
Helga Bjørke Harnes, Gunnvi Sæle Jokstad, Karin Landschulze og Tone Helene Skattør har skrevet en kronikk i Aftenposten om å ivareta elever med stort læringspotensial.
Informasjon om æresdoktorforelesning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2017
Andreas Lorange er nylig tildelt utmerkelsen "Best Paper Award" av det nordiske tidsskriftet NOMAD.
Den nye "Lov om organisering av forskningsetisk arbeid" bringer med seg en rekke endringer, skriver De nasjonale forskningsetiske komiteene på sine nettsider.
Flere nyheter