Oppslagstavle

Eide, G. M., Møen, I.-L., & Borgen, J. S. - Fra faglærer i et kunstfag til kunnskapsområdelærer i kunst, kultur og kreativitet – dialoger om endring

Eide, G. M., Møen, I.-L., & Borgen, J. S. (2017). Fra faglærer i et kunstfag til kunnskapsområdelærer i kunst, kultur og kreativitet – dialoger om endring. Tidsskrift for nordisk barnehageforskning, 15(1), 1-14.

Høgskolelektor Inger-Lisa Møen har skrevet artikkelen sammen med Gro Merete Eide fra HVL og Jorunn Spord Borgen fra NIH (andreforfatter). Artikkelen tar utganspunkt i erfaringer med innplementeringen av den nye rammeplanen for Banehagelærerutdanningen fra 2013. Artikkelen diskuterer hvordan faglærerne i musikk, forming og drama på 6 utdanningsinstitusjoner erfarer å skulle integrere sine fag i et felles kunnskapsområde og utfordringer de ser i dette arbeidet.

 
Utløper: 30.05.2020 14:30
Innlagt av: Monica.Furstenberg@NLA.no 30.05.2017


« Tilbake