Oppslagstavle

Ståle Kristiansen - "Katolske lesninger av Søren Kierkegaard: Fra Romano Guardini til John Caputo"

Professor Ståle Johannes Kristiansen har gitt ut «Katolske lesninger av Søren Kierkegaard: Fra Romano Guardini til John Caputo», i Theofilos 2016 ;Volum 8.(2) s. 161-170.

Flere av de viktigste katolske teologene i det 20. århundre var dypt fascinert av Søren Kierkegaards religiøse tenkning. Artikkelen drøfter den katolske resepsjonen av Kierkegaard, og viser hvordan katolske teologer kritiserer hans ekstreme individualisme, samtidig som de løfter ham frem som en av heltene innenfor moderne tenkning – som en «forsvarer av transcendensen i en tid preget av dennesidighet».

 
Utløper: 02.06.2020 15:20
Innlagt av: Monica.Furstenberg@NLA.no 02.06.2017


« Tilbake