Oppslagstavle

Liv Iren Hognestad og Hege Lamark: "Flyktningene kommer! Lokale mediers dekning av flyktningkrisen"

Liv Iren Hognestad, høgskolelektor ved NLA Høgskolen og Hege Lamark ved Nord universitet har publisert artikkelen "Flyktningene kommer! Lokale mediers dekning av flyktningkrisen" i Norsk medietidsskrift 02 / 2017 (Volum 24).

Hva skjer når «den andre» plutselig befinner seg i vårt nabolag og ikke i et katastrofe-område langt borte? I denne undersøkelsen ser vi på hvordan et utvalg lokale medier lengst sør og nord i Norge dekket flyktningkrisen fra august 2015 til og med juli 2016. Åtte lokale papiraviser og tv-nyheter fra to av NRKs distriktskontorer inngår i studien.

 

Krisen fikk mye oppmerksomhet senhøsten 2015 både på forsidene og i artikler og tv-innslag, men så stilnet det utover våren og sommeren 2016. Lokalmedienes dekning viser en tydelig spredning i perspektiv, med hjelpeperspektivet som det mest framtredende. Ressursperspektivet, der asylsøkerne framstilles som ressurser, er det som vies minst oppmerksomhet.

 

Hver tredje kilde er en politiker, og det er først og fremst rikspolitikere og kommunepolitikere som kommer til orde. Når lokalpolitikerne uttaler seg, er det oftest ordførerne som blir sitert. De utgjør mer enn halvparten av kildene i lokalpolitikken. De nyankomne asylsøkerne er sjelden kilder i mediene, men her er det klare forskjeller mellom journalistikken i nord og sør.

 
Utløper: 23.06.2020 10:20
Innlagt av: Monica.Furstenberg@NLA.no 23.06.2017


« Tilbake