Oppslagstavle

Lars Dahle "Kontekstualisering og apologetikk i Apostelgjerningene og i vår egen tid. En analyse av Timothy Kellers misjonale bidrag."

Førsteamanuensis Lars Dahle har fått publisert artikkelen "Kontekstualisering og apologetikk i Apostelgjerningene og i vår egen tid. En analyse av Timothy Kellers misjonale bidrag" i Dansk Tidsskrift for Teologi og Kirke 2017; vol. 44 (2) s. 139-160

Resumé: Utviklingen av en misjonal tenkning og praksis for en sekulær, skeptisk kontekst er et sentralt og aktuelt missiologisk tema. Den kjente evangelikale pastoren og forfatteren Timothy Keller er en praktisk utøvende missiolog som har gitt et innflytelsesrikt bidrag til dette temaområdet. Keller er blitt omtalt som ledende strateg og innovativ entreprenør innenfor holistisk bymisjon.

Med utgangspunkt i sin rolle som bymisjonær på Manhattan, har Keller utviklet en profilert tilnærming preget av Apostelgjerningene som misjonal inspirasjonskilde, kontekstualisering som misjonalt prinsipp, samt apologetikk
som misjonal praksis.

Denne artikkelen presenterer en analyse av dette sentrale bidraget, med vekt på (a) apostlenes misjonale tilnærming, (b) kontekstualisering som en målrettet kommunikativ prosess, samt (c) en helhetlig apologetisk tilnærming til sekulære skeptikere.

 
Utløper: 01.10.2017 12:15
Innlagt av: Siril.Aartun@NLA.no 03.07.2017


« Tilbake