Forskergrupper

En del av forskningen ved NLA Høgskolen er organisert i forskergrupper og –klynger. Forskergruppene opprettes på vedtak fra prorektor for FoU og må tilfredsstille en del kriterier knyttet til kompetanse, publisering og organisering. Forskerklyngene er mer uformelle fora for faglige drøftinger og –aktivitet.

Pedagogikk, periferi og verdi

Flere av forskergruppene og – klyngene er samlet i den overgripende forskergruppen Pedagogikk, periferi og verdi, en forskergruppe med særlig forankring i pedagogikkmiljøet på NLA Høgskolen.

Research statement Educational Studies (Pedagogikk)

 

 

Forskergrupper

Barn, medier og livssyn 

Barn i bevegelse

Begynneropplæring

Evnerike barn i skole og barnehage

Eksistens og pedagogikk

Fagdidaktisk forskergruppe for KRLE

Forskergruppe i samfunnsfag

FoU i GLU 

Global journalistikk 

Hallesby 

Human Development and Capability Approach

Kunstnerisk utviklingsarbeid

Matematikkdidaktikk

Natforsk

Nordisk språk, tekst og kultur

Oppbyggelige eksempler 

Religion livssyn og etikk i PEL

Religion og kultur 

Religion og musikk

Tekst møter tekst

Teologi og spiritualitet

 

 

Forskerklynger

Kristen skolevirksomhet

Lærerutdanning i Nepal