FoU-administrasjon

FoU-utvalget

FoU-utvalget ved NLA Høgskolen er sammensatt av vitenskapelig personale fra de ulike delene av institusjonen, en doktorgradsstipendiat og en student. Utvalget møter normalt fem ganger i året.

Utvalget skal bidra til å styrke FoU-aktiviteten (forskning, forskerutdanning, utviklingsarbeid, formidling og nyskaping) ved NLA Høgskolen og er et rådgivende organ for FoU-leder og FoU-sekretariatet.

Medlemmer av FoU-utvalget / Bibliotekutvalget

     
Prorektor for FoU: Karina Hestad Skeie (permisjon)  
Bibliotekleder: Therese Jelmert  
Sandviken: Rune Øystese vara: Mona Helen Farstad
  Solveig Reindal vara: Tone Sævi
  Asle Jøssang vara: Øyvind Økland
Breistein: Heidi Irene Saure vara: Odd Torleiv Furnes
  Lars Gaute Jøssang vara: John Skartveit
Gimlekollen: Terje S. Skjerdal vara: Chris Wales
Staffeldtsgate:  Torleif Elgvin  vara: Peter Sandwall
Stipendiatrepresentant: Kristin Belt Skutlaberg Valgt 2016
Studentrepresentant: Valg i Oktober 2016

                                         

FoU-sekretariatet

FoU-sekretariatet er sammensatt av FoU-rådgivere som utfører faglig-administrative oppgaver etter arbeids- og ansvarsfordeling bestemt av prorektor for FoU, og FoU-konsulent som gir administrativ støtte til dette arbeidet. Den interne ansvarsfordelingen vil kunne variere over tid.

FoU-sekretariatet består av:
Ingvil Brügger Budal
Odd Kjetil Rangnes