Publiseringer

nla.no: Siste publikasjoner:
Inger-Lisa Møen: Og bak pianoet sitter… Om akkompagnatørens rolle i koret   14.09.2020
J. Skartveit, F. Grímsson and T. Wappler: "Bibionidae (Insecta, Diptera) from the late Miocene of Hrutagíl (Mókollsdalur), Iceland"   28.06.2020
Lars Dahle "Kontekstualisering og apologetikk i Apostelgjerningene og i vår egen tid. En analyse av Timothy Kellers misjonale bidrag."   01.10.2017
Liv Iren Hognestad og Hege Lamark: "Flyktningene kommer! Lokale mediers dekning av flyktningkrisen"   23.06.2020
Ståle Kristiansen - "Katolske lesninger av Søren Kierkegaard: Fra Romano Guardini til John Caputo"   02.06.2020
Eide, G. M., Møen, I.-L., & Borgen, J. S. - Fra faglærer i et kunstfag til kunnskapsområdelærer i kunst, kultur og kreativitet – dialoger om endring   30.05.2020
Ingrid Mostad Bråten - "Kornet lagt i jorden"   30.05.2020
Ingrid Mostad Bråten - "Gud breie sin fred omkring deg"   30.05.2020
Ingrid Mostad Bråten - "Keltisk bønn"   30.05.2020
Peter S. Williams: "'Davies, Paul', 'Moreland', J. P.', 'Mythology', 'New Atheism', 'Occam's Razor', 'Virgin Birth'"   09.05.2020
Siri Hovda Ottesen - «Elevers erfaringer med skolens lesesatsing»   03.05.2020
Grete Skjeggestad Meyer og Margareth Eilifsen: «The challenges of creativity in Norwegian Early Childhood Teacher Education»   03.05.2020
Sigve Ladstein medforfattar - "Kvalitet i barnehagelærerutdanning i naturvitenskap: En fellesnordisk studiemodul"   27.06.2020
Benedikt Jager (UiS) og Øygunn Skodvin Prestegård (red): Mellom sky og havsens grunne. Nylesninger i Alfred Hauges forfatterskap   03.02.2020
Rolf Kjøde - «Convergence or Divergence in Theology of Religions?»   07.06.2020
Kvam, Vegard: Jakten på den gode skole. Utdanningshistorie for lærere.   11.05.2020
J.Skartveit & A. Nel (2017): "Revision of Bibionidae (Diptera) from French Oligocene deposits."   04.02.2020
Lars Dahle - "Læringsarenaer som kan fostre misjonalt lederskap"   13.04.2019
Egil Sæbø og Hans-Olav Hodøl (UiA) – «Hva er en TV-gudstjeneste?»   13.04.2019
J. Skartveit & S. Wedmann: "Fossil Bibionidae (Insecta: Diptera) from the Eocene of Grube Messel, Germany."   04.02.2020
Rolf Kjøde - «Reviewing Classical Perspectives on Christ as Saviour   19.12.2019
Sigve Ladstein - Visste du at humla kan sovne som prinsesse og vakne som dronning?   29.12.2019
Helga B. Harnes - «Å sjå det usynlege: å utfordre majoritetsprivilegium i læreplanen i geografi.»   29.12.2019
Ståle Kristiansen «Mark Rothko: fasade og transcendens»   27.12.2019
Kim Larsen - «Transformasjon som overgivelse»   27.12.2019
Kristian Helland - «`Herlige tider i Halden` Selvbiografiske framstillinger forfattet av norske lekpredikanter»   27.12.2019
Bård Eirik Norheim - «`How great is our God`- Ìndescriable, uncontinable`: Moderne lovsong I spenninga mellom det apofatiske og det katafatiske”   27.12.2019
Mona Farstad - «Om Skriftens autoritet og rasjonalitetens grenser:Apokafisk teologi i islamsk kontekst.»   27.12.2019
Svein Rise - «Guds identitet mellom tid og evighet: En teologi om Guds enhet.»   27.12.2019
Joar Haga - «Det er tingen for meg: Gud som den Andre hjå Immanuel Kant.»   27.12.2019
Gunnar Innerdal - «Talende stillhet: hans Urs von Balthasars tolkning av negativ teologi»   27.12.2019
Egil Morland - «Landssvikoppgjeret og kyrkjetukt mot Nasjonal Samling»   27.12.2019
Egil Morland - «Forkynnelsen under krigen. En replikk.»   27.12.2019
Egil Morland: Motstand og forkynnelse. På prekestolen under andre verdenskrig   27.12.2019
Egil Morland - forkynning og kyrkjekamp i Skien i krigsåra   27.12.2019
Bård Eirik Hallesby Norheim «The Christian Story of the Body as the Ritual Plot for Youth Ministry"   27.12.2019
Sigve Ladstein - Visste du at skrukketroll pustar med beina?   02.06.2019
Knut-Willy Sæther, Dirk Evers, Michael Fuller og Anne Runehov - Issues in Science and Theology: Do Emotions Shape the World?   20.05.2019
Knut-Willy Sæther, Dirk Evers, Michael Fuller og Anne Runehov - Do Emotions Shape the World? Studies in Science and Theology   20.05.2019
Knut-Willy Sæther - Science and Religion Being Moved by Aesthetics   20.05.2019
Robert Mjelde Flatås: Naturfag-gnist   06.05.2019
Sigve Ladstein - Barns observasjon av fugler   08.04.2019
Robert Mjelde Flatås - Nysgjerrige elever i fremtidens skole   30.03.2019
Sigve Ladstein - Felles nordisk læringspakke i naturfag for barnehagen   15.03.2019
Siri Hovda Ottesen og Aasfrid Tysvær - Fort ferdig eller lurt lest? En undersøkelse om lekselesing i ungdomsskolen   02.03.2019
Elisabeth Hesjedal - Spesialpedagogikk og spesialpedagogisk kompetanse i lys av tverrprofesjonelt samarbeid for utsette barn og ung   01.03.2019
Marit Mjøs: Spesialpedagogikkens rolle i en skole for alle   28.02.2019
Gunnar Innerdal: Hans Urs von Balthasar on Spirit and Truth   27.02.2019
Lars Steinar Hauge: Demokratiets Vugge   26.02.2019
Solveig M. Reindal: Spesialpedagogikk: fagidentitet og samfunnsnytte   25.02.2019
Ståle Kristiansen og Peder K. Solberg - Gud er alltid større. Kirkefedrenes teologiske språk   24.02.2019
Ingvil Brügger Budal - Å skriva seg inn i eit profesjonsfellesskap   23.02.2019
Robert Mjelde Flatås - Klasseledelse og relasjoner   31.12.2018
Paul Otto Brunstad - En vei videre. Ansatser til en pedagogikk for det uforutsette – evnen til å oppdage, absorbere og respondere.   29.12.2018
Geir Olav Toft - Vinneren som ble retusjert og taperen som ble geniforklart   28.12.2018
Ingvard Bråten - Opp, ned og opp igjen: Gjenbruk og redesign i norsk skole   28.12.2018
Svein Rise - Det guddommelige prosjektet og den menneskelige tjenesten   20.12.2018
Ingvil Brügger Budal - “Formulaic Violence of a Poor Quality? The Case of Elis saga ok Rosamundu and Elie de Saint Gille”   25.11.2018
Ingvil Brügger Budal - "Vil du ha unbrako-nøkkelen min? Ikea, Dewey og verdiaukande haldningsendringar"   25.11.2018
Ingvil Brügger Budal - Elíss saga ok Rósamundar   19.11.2018
Åse Nylenna Akslen og Ove Olsen Sæle - Pedagogisk grunnlagstenkning og credo   01.11.2018
John Skartveit - "Å skriva i naturfag"   30.10.2018
Siri Hovda Ottesen - "Å skrive tverrfaglig"   30.10.2018
Ingvil Brügger Budal - "Format, kjelder og litteraturliste"   30.10.2018
Solveig Reindal. Discussing inclusive education: an inquiry into different interpretations and a search for ethical aspects of inclusion using t   27.12.2018
Ingvil Brügger Budal - Språk i skolen. Grammatikk, retorikk, didaktikk   09.06.2018
Hans Bringeland - "Ethikunterricht in Norwegen" og "Breivik, Multikulturalismus und die Folgen"   08.09.2018
Hans Bringeland og Arve Brunvoll - Die Religion und das Wertefundament der Gesellschaft   08.09.2018
Hilde Kristin Dahlstrøm - Livssynsjournalist i skvis mellom ulike forventninger   08.09.2018
Ove Sæle - Den luksuriøse kroppen, en kritisk drøftelse av Jean Baudrillard’s kroppskonsept i lys av hans postmoderne tenkning om hyperrealitet   08.09.2018
Terje Skjerdal - Why the ‘African’ still matters in African journalism studies   08.09.2018
Geir Olav Toft - Darwin og Wallace og det manipulerte kappløpet mot en teori om et naturlig utvalg   08.09.2018
Knut-Willy Sæther - Issues in Science and Theology: What is Life?   08.09.2018
Live Danbolt Drange - What Does Decolonisation Mean in Bolivia in Relation to the Position of Religion in the Country’s New Legislation and ...   07.09.2018
Åshild Samnøy - Spadestikk i samfunnsfagdidaktikken   07.09.2018
Gunnar Innerdal - Spirit and Truth: A Systematic Reconstruction of Hans Urs von Balthasar’s Doctrine of the Spirit of Truth and Its Connections to...   08.06.2018
Terje Skjerdal - Why the ‘African’ still matters in African journalism studies   16.06.2018
Ove Sæle - Den luksuriøse kroppen   15.06.2018
Hilde Kristin Dahlstrøm - Kors på halsen? Innføring i livssynsjournalistikk   08.06.2018
Margunn Serigstad Dahle - Livssyn – tre grunnleggende perspektiver   08.06.2018
Hilde Kristin Dahlstrøm - Livssynsjournalist i skvis mellom ulike forventninger   08.06.2018
Stefan Lindholm - Would Christ Have Become Incarnate Had Adam Not Fallen?Jerome Zanchi (1516–1590) on Christ as Mediator   08.06.2018
Kåre Melhus - All God’s Children: journalistic observations during encounters with Christian groups   08.06.2018
Karina H. Skeie og Hilde Nielssen - Christian Revivalism and Political Imagination in Madagascar   08.06.2018
Stein Wivestad - Klaus Mollenhauer's "Forgotten Connections": A sketch of a general pedagogic   08.06.2018
John Skartveit - The distribution of Bibionidae (Diptera) in Scotland   08.06.2018
John Skartveit - Revision of Bibionidae described by Oswald Heer from the Miocene of Öhningen   08.06.2018
Ingvil Brügger Budal - A wave of reading women: The purpose and function of the translated French courtly literature in thirteenth-century Norway   08.06.2018
Asle Jøssang - Reassessing Christian Mission as an Anthropological Study Object   08.06.2018
Sæle, O.O., Akslen, Å. N. (2014). Fair Play in Physical Education in the Norwegian School System   13.12.2017
Margunn Serigstad Dahle: «Tweens' mediehverdag som missiologisk utfordring»   18.12.2017
Margunn Serigstad Dahle, Lars Dahle & Knud Jørgensen: "Moving on from Cape Town - beyond the 40th Lausanne anniversary".   16.12.2017
Øyvind Økland: "Dialogue and mission in a globalized world: Developments in the World Council of Churches and in the Lausanne Movement".   16.12.2017
Dahle, Lars: "Mission in 3D: A key Lausanne III theme".   16.12.2017
Stefan Gustavsson: “Faith and Truth in a Pluralistic, Globalized World”   16.12.2017
Margunn Serigstad Dahle og Lars Dahle: "Resourcing the Global Church: A Guide to Key Lausanne Resources 1974-2013".   16.12.2017
Lars Dahle og Julia Cameron: "Communicating Lausanne - yesterday, today and tomorrow".   16.12.2017
Margunn Serigstad Dahle, Lars Dahle & Knud Jørgensen: "Evangelical perspectives on mission - from Lausanne to Cape Town".   16.12.2017
Kåre Melhus: "To tell the whole world: Three global Lausanne congresses seen from the press center".   16.12.2017
Margunn Serigstad Dahle, Lars Dahle & Knud Jørgensen (red.): The Lausanne movement: A range of perspectives   16.12.2017
Lars Dahle: "Media Messages Matter: Towards a New Missiological Approach to Media Engagement"   12.11.2017
Geir Olav Toft: Ideer om evolusjon før Darwin og Wallace   19.11.2017
Nils G. Holm (Åbo): "The Human Symbolic Construction of Reality. A Psycho-Phenomenological Study."   24.12.2017
Jørgen Amdam, Øyvind Helgesen og Knut-Willy Sæther: "Det mangfaldige kvalitetsomgrepet"   24.12.2017
Helga Bjørke Harnes: "A Study of the Role of the Missionary Wife in the Church Missionary Society"   15.12.2017
Akslen, Å. N. (2014). Kan filosofen Michel Foucault få barnehageplass?   09.11.2017
Bård Hallesby Norheim: Practicing Baptism: Christian Practices and the Presence of Christ   30.09.2017
Bård Hallesby Norheim: "A Grain of What: Towards a theological anthropology for leading change in ministry."   30.09.2017
Bård Hallesby Norheim: «Ministry as Womb and Tomb: Baptism as a Paradigm for Ministry.»   30.09.2017
Bård Hallesby Norheim: «Kva skal dagens unge med ein «venn som har gitt sitt liv?»   30.09.2017
« Tilbake