Kontakt NLA Høgskolen

 

Telefon 55 54 07 00
post@nla.no

Postadresse:
Postboks 74 Sandviken
5812 Bergen

 

 

Besøksadresser:
Amalie Skrams vei 3
Olav Bjordals vei 41

Postadresse:
Postboks 74 Sandviken
5812 Bergen
Telefon 55 54 07 00

Besøksadresse:
Bergtoras vei 120

Postadresse:
Bergtoras vei 120
4633 Kristiansand
Telefon 55 54 07 00

Besøksadresse:
Linstows gate 3

Postadresse:
Boks 7153 St. Olavs plass
0130 Oslo
Telefon 55 54 07 00

Ledelsen ved NLA Høgskolen
Rektor: Erik Waaler
Prorektor for utdanning:
Svenning Bjørke
Prorektor for forskning:

Studiesjef:
Marit Offerdal
Økonomi- og Administrasjonssjef:
Pål-Rune Winther Jørgensen
Personalsjef:
Anne Hansli
Kommunikasjonsleder:
Solfrid Øvrebø Ebbesen
Studieadministrativ leder:
Knut Nilsen
Leder for internasjonalisering:
Astri-Birgitte Grimenæs
Leder for kurs og oppdrag:
Rolf Kjøde
Kontorleder:
Fitia Andrianaivoravelona
IT-leder: 
Tor Eirik Gjerde
Regnskapsleder: 
Elling Føyen
Bibliotekleder:
Therese Jelmert
Organisasjonsinformasjon

 

Postboks 74 Sandviken
5812 Bergen


Telefon: 55 54 07 00
E-post: post@nla.no


Org. nr. 995 189 186