Om NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en privat, kristen høgskole, åpen for alle uansett livssyn.

Høgskolen er akkreditert av NOKUT. Høgskolen har omkring 2.000 studenter og 200 ansatte fordelt på de tre regionsentrene Bergen, Kristiansand og Oslo.

Fra 1.1.2013 fusjonerte den gamle NLA Høgskolen (Bergen) med Mediehøgskolen Gimlekollen (Kristiansand) og Høgskolen i Staffeldtsgate (Oslo). Navnet på den fusjonerte høgskolen er NLA Høgskolen.

De tre studiestedene ved NLA Høgskolen er:

NLA Høgskolen Bergen, NLA Høgskolen Staffeldtsgate og NLA Mediehøgskolen Gimlekollen.

Se også våre Facebook-sider

Ønsker du å støtte NLA Høgskolen økonomisk, blir vi svært takknemlige. Les mer om dette her. Gi din støtte på konto 8220 02 88625

Ledelsen ved NLA Høgskolen
Rektor: Erik Waaler
Prorektor for utdanning:
Svenning Bjørke
Prorektor for forskning:

Studiesjef:
Marit Offerdal
Økonomi- og Administrasjonssjef:
Pål-Rune Winther Jørgensen
Personalsjef:
Anne Hansli
Kommunikasjonsleder:
Solfrid Øvrebø Ebbesen
Studieadministrativ leder:
Knut Nilsen
Leder for internasjonalisering:
Astri-Birgitte Grimenæs
Leder for kurs og oppdrag:
Rolf Kjøde
Kontorleder:
Fitia Andrianaivoravelona
IT-leder: 
Tor Eirik Gjerde
Regnskapsleder: 
Elling Føyen
Bibliotekleder:
Therese Jelmert
Organisasjonsinformasjon

 

Postboks 74 Sandviken
5812 Bergen


Telefon: 55 54 07 00
E-post: post@nla.no


Org. nr. 995 189 186