Ledige stillinger ved NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en privat, akkreditert høgskole med et kristent verdigrunnlag. Ansatte må stå inne for og arbeide i samsvar med målsetting og reglement for institusjonen. Høgskolen har ca 2000 studenter og 200 ansatte fordelt på tre byer, Bergen, Kristiansand og Oslo. Studietilbudene omfatter blant annet pedagogikk, kristendom, interkulturell forståelse, grunnskolelærer- og førskolelærerutdanning, journalistikk, kommunikasjonsfag, musikk, ledelse og økonomi.

På denne siden vil du finne de til enhver tid ledige stillingene ved NLA Høgskolen. Du er velkommen som søker!

Mange ledige stillinger i Oslo
ledig_stilling_ikon.jpg NLA Høgskolen rekrutterer til grunnskolelærerutdanning i Oslo. Vi har mange ledige stillinger, alle med søknadsfrist 31.08.2017 Det er også ledig stilling som prorektor for FoU med arbeidssted Oslo eller Bergen, søknadsfrist 1 september.
Les mer 22.06.2017
Ledig stilling som studiekonsulent
ledig_stilling_ikon.jpg NLA Høgskolen søker studiekonsulent i full stilling med søknadsfrist 15.05.
Les mer 11.05.2017
Ledig stilling som bibliotekar
ledig_stilling_ikon.jpg NLA Høgskolen søker bibliotekar i full stilling, med søknadsfrist 21.05.
Les mer 11.05.2017
Ledig stilling som personalsjef
ledig_stilling_ikon.jpg NLA Høgskolen søker ny personalsjef med søknadsfrist 27. april.
Les mer 10.04.2017
Ledige stillinger ved NLA Høgskolen