Ledige stillinger ved NLA Høgskolen

NLA Høgskolen er en privat, akkreditert høgskole med et kristent verdigrunnlag. Ansatte må stå inne for og arbeide i samsvar med målsetting og reglement for institusjonen. Høgskolen har ca 2000 studenter og 200 ansatte fordelt på tre byer, Bergen, Kristiansand og Oslo. Studietilbudene omfatter blant annet pedagogikk, kristendom, interkulturell forståelse, grunnskolelærer- og førskolelærerutdanning, journalistikk, kommunikasjonsfag, musikk, ledelse og økonomi.

På denne siden vil du finne de til enhver tid ledige stillingene ved NLA Høgskolen. Du er velkommen som søker!

Ingen treff
Ledige stillinger ved NLA Høgskolen