Mellom kall og kvile

I mars arrangeres fagkonferansen om kristent ungdomsarbeid, "Mellom kall og kvile". Det er et viktig møtested for alle som er opptatt av kirkens møte med, og satsing, på ungdom. Det blir spennende foredrag og seminarer.

Ungdom i dag omtales ofte som skikkelige, flinke og stresset. Kravet om å lykkes og "likes" ropes fra ulike arenaer. Dramatisk økning i utskriving av antidepressiva, særlig til unge jenter, gjør at det er aktuelt å sette fokus på hvordan det er å være ung i dag. Hvordan er balansen mellom kall og hvile? I år er det Luther-jubileum og vi inspireres til å se nærmere på hvordan vi kan leve og forstå utfordringen i kallet og betydningen av hvilen. Dette samler vi oss om på fagkonferansen om kristent ungdomsarbeid på NLA Høgskolen 2017. Målgruppe for konferansen er ansatte i kirke, organisasjoner, frivillige og studenter.

Seminar
I år er det laget en ny vri på seminarene. Det blir kun mulig å velge ett seminar etter lunsj hver dag. Hvert seminars lengde har økt slik at vi skal kunne fordype oss mer i hvert tema. Seminarene er lagt opp slik at en kan få praktisk hjelp, og nyttige redskap, til å jobbe videre med de ulike temaene i egne sammenhenger.

Samarbeidsprosjekt
Konferansen «Mellom kall og kvile» er et samarbeid mellom NLA Høgskolen, Indremisjonsforbundet, Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag,
Søndagsskolen Norge og Den Norske Kirke ved Bjørgvin bispedømmekontor.

Mer info
For mer info og påmelding, se Facebook og arrangementsfolderen

Av Siril Aartun - Publisert 26.10.2016. Oppdatert 27.10.2016

4 siste nyheter:
Trenger du noen å snakke med?
Den nye studentpresten ved NLA Høgskolen i Bergen er opptatt ...
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken a...
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13....
Beslutningsvegring - et ledelsesproblem
Professor Paul Otto Brunstad har gitt ut boken "Beslutningsveg...