Sommersemester i Israel og Palestina

Bli med på en uforglemmelig sommer! Sommersemesteret tilbyr interessante fag og en unik nærhet til det en studerer gjennom en månedslang studietur til Israel og Palestina.

Sommersemester_i_Israel_og_Palestina_2016_nyhetsbilde_stort.jpgStudiet er på nivå 2 i kristendomskunnskap, men flere andre studier kvalifiserer også til opptak (se nedenfor for mer om opptakskrav og søknad). Eksempelvis er alle som har fullført grunnivået i utdanninger ved NLA Høgskolen innen våren 2017, kvalifiserte søkere. Eksterne søkere ønskes velkommen.

Grunnleggende informasjon om studiet

Sommersemesteret omfatter emnene:  

Kode Navn Stp
KME208* Jødedom 10
KME213* Jesus og Galilea  10
KME214* Religion og politikk med fokus på Midtøsten-konflikten  10

*=emneplaner for 2016, med forbehold om endringer.

Emnene er hvert på 10 studiepoeng, sommersemesterstudiet omfatter altså til sammen 30 studiepoeng. Det er mulig å la studiet omfatte bare to emner og altså 20 studiepoeng, se emnekombinasjon og opptakskrav.

Sommersemesteret starter med et obligatorisk seminar (mandag-tirsdag) i slutten av vårsemesteret. Seminaret introduserer pensum og opplegg og gir noen ordinære forelesninger. Deretter vil det bli et månedslangt opphold i Israel og Palestina (i Jerusalem, Beit Jala (i nærheten av Betlehem) og Galilea).

Det avholdes eksamen (fem timers skriftlig skoleeksamen) i KME213 Jesus og Galilea mot slutten av oppholdet. Etter hjemkomsten forutsettes det at studentene arbeider videre med emnene KME208 og KME214. I månedsskiftet juli-august er det en fire dagers hjemmeeksamen i enten KME208 eller KME214, med påfølgende muntlig eksamen i det emnet det ikke blir gitt hjemmeeksamen i.

Emnekombinasjon

Man kan velge å ta alle tre emnene eller ulike kombinasjoner med to emner.

Opptakskrav

KME208: Minst 30 stp innenfor teologi/kristendomskunnskap, religion, kulturfag eller andre relevante studier.

Det stilles krav til kunnskaper i jødedom tilsvarende det som inngår i REL110 eller REL130. Om dette kravet ikke er oppfylt, må studenten delta på eget innføringskurs i emnet under første del av studieturen for å få emnet godkjent.

KME213: Minst 30 stp innenfor teologi/kristendomskunnskap, religion, kulturfag eller andre relevante studier.

Det stilles krav til kunnskaper i Det nye testamente tilsvarende det som inngår i REL110. Om dette kravet ikke er oppfylt, må studenten delta på eget innføringskurs i emnet under første del av studieturen for å få emnet godkjent.

KME214: Minst 30 stp innenfor teologi/kristendomskunnskap, religion, kulturfag eller andre relevante studier.

Det stilles krav til kunnskaper i jødedom og islam tilsvarende det som inngår i REL130. Om dette kravet ikke er oppfylt, må studenten delta på eget innføringskurs i emnet under første del av studieturen for å få emnet godkjent.

Det forutsettes stabil og god fysisk og psykisk helse for å delta på studieturen.

Pris og Lån og stipend

Totalkostnadene for studiet med reise, opphold og ekskursjoner vil ligge på ca. kr. 35.000. I tillegg betales ordinær studieavgift på kr. 2.690 (eks. avgift til Studentsamskipnaden i Bergen på kr. 570).

Opplegget, både som 20- og som 30-studiepoengsstudium, er støtteberettiget i Lånekassen. Sommeren 2016 var den totale støtten (stipend og lån, inkl. reisestøtte og ekstralån) på ca. kr. 36.000.

NB! Man søker lån og stipend via elektronisk lånesøknad for studieåret 2016-17 på www.lanekassen.no. Mer informasjon om dette vil bli gitt til de som melder seg som interessenter og søkere.

Deltakerantall

Deltakerantallet er begrenset oppad til 25. For at sommersemesteret skal kunne gjennomføres, må det være minst 15 deltakere.

Datoplan

Undervisningsseminar på NLA Høgskolen: 19. og 20. juni

Studietur: 21. juni-21. juli

Skriftlig skoleeksamen: 20. juli

Hjemmeeksamen: 31. juli-4. august

Muntlig eksamen: 10. og 11. august

Informasjon

Mer informasjon fås ved henvendelse til studieadministrasjonen eller til koordinatorene for semesteret:

Gunnar Johnstad
Førsteamanuensis
Tlf.: 55 54 07 18
E-post: Gunnar.Johnstad@nla.no

Rune Richardsen
Studentprest og høgskolelektor 
Tlf.: 55 54 07 36
E-post: Rune.Richardsen@nla.no

Søknad

Søknadsfrist: 01. februar 2017. NY FRIST: 31. mars.

Du søker via SøknadsWeb.

Galilea.jpgFoto: Gjermund Øystese

Av Rune Richardsen - Publisert 24.11.2016. Oppdatert 06.02.2017

4 siste nyheter:
Trenger du noen å snakke med?
Den nye studentpresten ved NLA Høgskolen i Bergen er opptatt ...
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken a...
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13....
Beslutningsvegring - et ledelsesproblem
Professor Paul Otto Brunstad har gitt ut boken "Beslutningsveg...