Vidareutdanning for tilsette og leiarar i PPT

No kan tilsette og leiarar i PP-tjenesta søke på vidareutdanningstilbod med studiestart høsten 2016.

Bok_og_briller_2.jpg

På oppdrag frå Utdanningsdirektoratet tilbyr NLA Høgskolen i samarbeid med Høgskulen i Sogn og Fjordane kompetansegjevande vidareutdanning gjennom kompetanseløftet – SEVU-PPT. Tilbodet inneheld to modular på 15 stp kvar, og går over til saman eitt studieår. Hausten 2016 tar vi til med andre kullet.

De kan søkje om plass gjennom Utdanningsdirektoratet. Søk innan 15.april 2016.
 
Tilbodet er samlingsbasert med tre samlingar på til saman sju dagar kvart semester og nettbasert rettleiing mellom samlingane. Samlingane vert gjennomført i Bergen. Dersom det vert mange deltakarar frå Rogaland, vil vi vurdere å leggje til rette for samlingar i Stavanger parallelt. Konkret informasjon om studiet finn de her.

Inneverande år vert studiet gjennomført med deltakarar frå alle dei tre Vestlandsfylka. Opplegget synast i stor grad å innfri forventningane. Studentane seier mellom anna: 

• Gode, relevante forelesingar – engasjerte forelesarar!
• God blanding av forelesing og oppgåveskriving. God oppfølging.
• God organisering av studiet.
• Inspirasjon til eigenrefleksjon og kritisk blikk på eigen organisasjon.
• Lærerikt med innsyn i andre sine prosjekt.
• Spennande gruppe med mykje erfaring!

Vi vonar difor vi har gode erfaringar å bygge på når vi skal gå i gang med neste kull, og ser fram til å møte mange dyktige PPT-medarbeidarar også hausten 2016!
 
Har de spørsmål, ta kontakt med fagansvarlege Marit Mjøs (mmj@nla.no) eller Marit Irene Uglum (marit.irene.uglum@hisf.no)

Av Marie Furhovden - Publisert 16.03.2016. Oppdatert 18.03.2016

4 siste nyheter:
Trenger du noen å snakke med?
Den nye studentpresten ved NLA Høgskolen i Bergen er opptatt ...
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken a...
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13....
Beslutningsvegring - et ledelsesproblem
Professor Paul Otto Brunstad har gitt ut boken "Beslutningsveg...