Flere vil bli grunnskolelærere

Mens den nasjonale søkningen til grunnskolelærerstudier går ned, øker søkningen til NLA Høgskolen. – Lærerutdanningen vår er ifølge Studiebarometeret blant de lærerutdanningene i landet med mest fornøyde studenter. Det kan forklare den gode søkningen til oss, sier rektor Erik Waaler

Larer_og_elev_800x600.jpg

Totalt har 5500 personer søkt NLA Høgskolen gjennom Samordna opptak. 860 søkere har NLA som sitt førstevalg, en vekst på tre prosent.

God søkning til lærerutdanningene

Søkningen til barnehagelærer- og grunnskolelærerutdanningene øker både i antall førstevalg og totalt antall søknader. 135 søkere har grunnskolelærerutdanningen ved NLA Høgskolen som sitt førstevalg for studier til høsten. Totalt har vel 1600 personer barnehage- eller grunnskolelærerstudiene på sin søknadsliste, en vekst på 40 prosent sammenlignet med 2015.  I tillegg er det god søkning til de tre årsstudiene i kunst og håndverk, musikk og naturfag.

– Vi har en god, tverrfaglig lærerutdanning. Det er gledelig at stadig flere vil ta denne utdanningen og gå inn i et slikt betydningsfullt yrke, sier rektor Erik Waaler.

Hauge inspirerer

NLA Høgskolen tilbyr to bachelorgrader innen økonomifeltet under navnet Hauge School of Management. Nær 160 personer har en av de to bachelorgradene som sitt førstevalg og 1500 har studiene på søknadslisten sin, en økning på 60 prosent. Den nasjonale søkningen innen økonomifag går ned.

– Det er godt å se at denne nysatsingen går godt. Dette er unike økonomistudier med fokus på entreprenørskap og etikk. Det er stort behov for dette fokuset innen økonomiutdanning. Vår mentorordning for studentene er med på å gjøre studiet attraktivt, og ikke minst med på å gjøre studentene godt kvalifisert for arbeidslivet, mener Waaler.

Søknaden til journalistikk faller

Også i år faller søknadstallene til bachelorgradsstudiet i journalistikk, både nasjonalt og ved NLA Høgskolen. Samtidig øker imidlertid søknaden til mastergraden i global journalistikk.

– Mediebransjen har slitt de siste årene med betydelige nedskjæringer i de store redaksjonene år etter år. Dette forklarer nok den fallende interessen for grunnutdanningen og et større behov for mastergrad for å stille sterkere i arbeidsmarkedet. Journalistikkutdanningen kan brukes også i andre yrker og vi vil se på hva vi kan gjøre for å gjøre utdanningen mer attraktiv for søkere de kommende årene, forteller Waaler.

Betydelig vekst i samlet søkertall

Søkningen varierer noe for alle studiene, men samlet er det en betydelig vekst i søknadstallene fra 5600 søknader i 2015 til nærmere 7200 i år. I tillegg til alle lærerutdanningstilbudene og økonomiutdanningene er det særlig de to årsstudiene i musikk, årsstudiet i idrett og studietilbudene innen teologi og religionsfag som bidrar til veksten. Det er en nedgang i antall førstevalgssøkere til pedagogikkstudiene, men antallet som har studiet i søknaden øker likevel. 

– Det er gledelig at vi opprettholder søknadstallene til de teologiske utdanningene vår. Vi mener vi har en viktig rolle i å utdanne nye generasjoner til de mange viktige oppdragene de kristne organisasjonene og kirken har i årene framover, sier rektor Waaler.

Samlet statistikk - søkertall gjennom Samordna opptak til NLA Høgskolen

Statistikk - søkertall for NLA Bergen

Statistikk - søkertall for NLA Staffeldtsgate

Statistikk  - søkertall for NLA Gimlekollen


For kommentar
, ta kontakt med rektor Erik Waaler, tlf 55 54 07 00

For statistikk eller bakgrunnsinformasjon – ta kontakt med informasjonsleder Sissel Mæland, tlf 932 55 769

 

Av Sissel Myklebust Mæland - Publisert 19.04.2016. Oppdatert 20.04.2016

4 siste nyheter:
Trenger du noen å snakke med?
Den nye studentpresten ved NLA Høgskolen i Bergen er opptatt ...
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken a...
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13....
Beslutningsvegring - et ledelsesproblem
Professor Paul Otto Brunstad har gitt ut boken "Beslutningsveg...