Line Thorbjørnsen Hilt forsvarer sin doktorgrad

Line Torbjørnsen Hilt disputerer 31. mai for PhD-graden ved Universitet i Bergen med avhandlingen: «Borderlines of Educational Inclusion: analyses of inclusion and exclusion processes for minority language students.”

Line_disputas..jpgØkt innvandring aktualiserer denne undersøkelsen av hvordan det norske skolesystemet inkluderer og ekskluderer minoritetsspråklige elever, spesielt de som nettopp har kommet til landet. Gjennom en dokumentanalyse av fire politiske dokumenter i perioden 2003-2012, viser avhandlingen at inkluderingspolitikken for minoritetsspråklige elever fremstår som paradoksal, ved at elevene inkluderes og ekskluderes på samme tid. Videre påviser avhandlingen en rekke ekskluderingsmekanismer for nyankomne elever, gjennom et etnografisk feltarbeid ved to videregående skoler med innføringsklasser.

Gjennom en utforskning av Luhmanns systemteori bidrar avhandlingen til en diskusjon om hvordan inkludering og ekskludering skal forstås i dagens samfunn, spesielt knyttet til nåtidens innvandringssituasjon.

Disputasen vil foregå i auditorium A på Sydneshaugen skole frå klokken 10.30. I forbindelse med dette vil Hilt også holde en prøveforelesning same sted fra 09.15-10.00. Forelesningen har tittelen «Normative konsekvenser av iakttagelsen av utdanningssystemet»

Line Torbjørnsen Hilt er utdannet master i filosofi fra Universitet i Bergen 2007. Siden 2011 har hun vært ansatt som stipendiat ved institutt for pedagogikk ved Universitetet i Bergen. Avhandlingen utgår fra forskergruppen Kunnskap, Utdanning og Demokrati ved samme institutt. Professor Steinar Bøyum, Professor Knut Venneslan og Førsteamanuensis Gunn Elisabeth Søreide, alle ved UiB, har vært veiledere. Line Torbjørnsen Hilt ansettes nå som Førsteamanuensis ved NLA Høgskolen.

(Bilde: Anniken C.Mohr, UiB)

Av Marie Furhovden - Publisert 24.05.2016. Oppdatert 24.05.2016

4 siste nyheter:
Trenger du noen å snakke med?
Den nye studentpresten ved NLA Høgskolen i Bergen er opptatt ...
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken a...
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13....
Beslutningsvegring - et ledelsesproblem
Professor Paul Otto Brunstad har gitt ut boken "Beslutningsveg...