Kompetanse for Kvalitet - Ledige plasser

Ledige plasser på videreutdanning i matematikk, norsk og lesing og skriving som grunnleggende ferdighet.Lærere som søker studieplass etter Utdanningsdirektoratet sin frist 15.mars kan ikke benytte seg av støtteordningene som vikarmidler eller stipend.
Deltakere betaler ikke semester- eller studieavgift.

NLA Høgskolen har følgende studietilbud under satsingen Kompetanse for Kvalitet 2016-2017:

Matematikk 2, 5.-10. trinn
Norsk 2, 5.-10. trinn
Lesing og skriving som grunnleggende ferdighet 1

Søk via Søknadsweb, velg opptaket som heter Kompetanse for kvalitet. Søknadsfristen er satt til 20. juni.

Opptakskriterier: Søker må være lærer i skolen og satsingens opptakskriterier gjelder. Les mer på Utdanningsdirektoratets nettsider.

Av Monica Linn Fürstenberg - Publisert 01.06.2016. Oppdatert 02.06.2016

4 siste nyheter:
Trenger du noen å snakke med?
Den nye studentpresten ved NLA Høgskolen i Bergen er opptatt ...
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken a...
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13....
Beslutningsvegring - et ledelsesproblem
Professor Paul Otto Brunstad har gitt ut boken "Beslutningsveg...