Gud og språkets grenser

Førsteamanuensis Gunnar Innerdal og professor Svein Rise er redaktører for antologien «Gud og språkets grenser» utgitt på Vidarforlaget.

I Bibelen, hos kristne tenkere og i liturgiske tekster finnes det utsagn som sier at Gud er både synlig og usynlig, tilgjengelig og utilgjengelig, åpenbar og skjult, at Gud taler og kan omtales, men samtidig også unndrar seg den menneskelige erkjennelsens fullstendige faste grep. Hvordan skal vi forstå spenningsforholdet mellom slike utsagn? Det dreier seg om tolkningen av det som i faglitteraturen gjerne kalles apofatisk eller negativ teologi. I denne antologien arbeides det med slike spørsmål fra ulike teologiske og filosofiske perspektiver.

I tillegg til artikler av forskere fra andre institusjoner inneholder følgende artikler fra ansatte ved NLA Høgskolen

Førsteamanuensis Gunnar Innerdal: «Talende stillhet: hans Urs von Balthasars tolkning av negativ teologi»

Førsteamanuensis Joar Haga: «Det er tingen for meg: Gud som den Andre hjå Immanuel Kant.»s 153-174

Professor Svein Rise: «Guds identitet mellom tid og evighet: En teologi om Guds enhet.» s175-194

Førsteamanuensis Mona Helen Farstad: «Om Skriftens autoritet og rasjonalitetens grenser:Apokafisk teologi i islamsk kontekst.» s 195-232

Førsteamanuensis Bård Eirik Hallesby Norheim: «`How great is our God`- Ìndescriable, uncontinable`: Moderne lovsong I spenninga mellom det apofatiske og det katafatiske” s 255-278

Bestill boka hos Vidarforlaget

Av Sissel Myklebust Mæland - Publisert 28.09.2016. Oppdatert 28.09.2016

4 siste nyheter:
Trenger du noen å snakke med?
Den nye studentpresten ved NLA Høgskolen i Bergen er opptatt ...
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken a...
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13....
Beslutningsvegring - et ledelsesproblem
Professor Paul Otto Brunstad har gitt ut boken "Beslutningsveg...