NLA- studenter fikk stipend fra Fritt Ord

Masterstudentene på Global Journalism, Sileshie Semhagne og Karoline Nerdalen Darbo, har blitt tildelt 30 000 kroner hver i stipend fra Fritt Ord. Det kommer godt med når de skal gjøre feltarbeid til masteroppgavene sine i henholdsvis Etiopia og Hongkong.

De engasjerte studentene Sileshie Semahagne (Etiopia) og Karoline Nerdalen Darbo er storfornøyde med å ha blitt tildelt stipendet fra Fritt Ord. De er godt i gang med siste året av mastergraden i Global Journalism på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og skal snart reise på feltarbeid.

Undersøker pressefrihet i Hongkong
Karoline har valgt en problemstilling som går på hvordan «vanlige» folk som uttrykker seg gjennom blogger, sosiale medier og gjennom å sende inn bidrag til avisene påvirker journalistikken og pressefriheten.

- Mange mener at borgerjournalistikken med bloggere i spissen truer journalistikken og avisene, men jeg ønsket å vri spørsmålet: kan borgerjournalistene bidra til mer pressefrihet, og gjøre at det blir enklere for å borgere å ytre seg?

Dette spørsmålet ønsker hun å se nærmere på i Hongkong. Tittelen på oppgaven hennes er “Declining press freedom in Hong Kong: Is citizen journalism a viable alternative?”.

- Det har vært vanskelig å få tak i journalister jeg kan intervjue. De må ha tillatelse fra øverste redaktør, men redaktørene har ikke svart på mine henvendelser. Det har vært lettere å få tak i borgerjournalister, de er politisk aktive og vil gjerne nå ut med sitt budskap, sier Karoline.  

Hong Kong Baptist University, som NLA Høgskolen har utvekslingsavtale med, har hjulpet henne med å komme i kontakt med to journalister som har sagt ja til å stille til intervju. I tillegg har hun avtalt å møte noen borgerjournalister.

- Det blir to hektiske uker, men jeg gleder meg veldig, sier Karoline.

Ser på religionens plass i mediene
Sileshie vil se på hvordan religion formidles i sekulære medier i Etiopia. Tittelen på oppgaven hans er “Mediatization of religion: Rising tensions in reporting religious issues in the Ethiopian secular media”.

- Religion har ikke noen plass i sekulære etiopiske institusjoner. Myndighetene er sekulære, og religiøse organisasjoner har ikke lov til å eie tv-stasjoner. Det oppstår av og til gnisninger når religiøse ledere blir intervjuet på tv fordi de mener at produsentene vrir budskapet deres slik at det framstår helt annerledes enn det var tenkt, forteller Sileshie.

Han synes temaet er spennende fordi både medier og religion har stor plass i livet hans.

- Religion har en stor plass i det etiopiske samfunnet. Både medier og religion er mektige krefter, og ingen av dem bør marginalisere den andre.

Sileshie har allerede planlagt hvem han skal intervjue.

- Jeg skal intervjue to journalister fra private medier, to journalister fra Ethiopian Broadcasting Coorporation og fire religiøse ledere. På tv-stasjonen skal jeg analysere opptak fra 08-nyhetene fra de siste tre årene. Jeg får ikke ta med meg opptakene hjem, så det kommer til å bli mange arbeidstimer på tv-stasjonen, forteller han.

- Men først skal jeg ha pappapermisjon noen måneder, det blir fint, smiler han.

PS! I NLA Høgskolens magasin "Servus" er det noen feil i intervjuet med Sileshie Semahagne. Vi ønsker å påpeke at sitatet hvor han sier at religion ikke har noen plass i etiopisk offentlighet er feil. Det samme gjelder sitatet hvor han sier at han er religiøs. Den oppdaterte og riktige versjonen av intervjuet ligger her på nett. Vi beklager. 

Av Siril Aartun - Publisert 30.11.2016. Oppdatert 12.12.2016

4 siste nyheter:
Trenger du noen å snakke med?
Den nye studentpresten ved NLA Høgskolen i Bergen er opptatt ...
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken a...
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13....
Beslutningsvegring - et ledelsesproblem
Professor Paul Otto Brunstad har gitt ut boken "Beslutningsveg...