Takker for nytt oppdrag fra myndighetene

NLA Høgskolen har i budsjettforliket fått 70 nye studieplasser i grunnskolelærerutdanningen i Oslo. – Vi er svært glade for tildelingen og gleder oss til å starte opp i hovedstaden. Vi vil bidra til økt mangfold i utdanningstilbudet, sier rektor Erik Waaler.

Til sammen har høgskolen nå 100 grunnskolelærerplasser i hovedstaden, like mange som i Bergen.

Stor glede

NLA Høgskolen er eneste private høgskole som tilbyr grunnskolelærerutdanning. NLA Høgskolen er en kristen høgskole, åpen for alle, uansett livssyn. Kunnskap og respekt for den enkeltes rett til å uttrykke sin tro, forståelse og respekt på tvers av kulturer og religioner er sentrale verdier for høgskolen.

- Norge trenger lærere som håndterer religiøst mangfold og som anerkjenner religion som element hos menneskene. Vi utruster nye lærere til å møte det multireligiøse Norge, forklarer Waaler.

- Vi gleder oss stort over å kunne etablere lærerutdanning også i Oslo, legger han til.

Faglig kvalitet og danning sentralt

- Vi merket oss med glede at Stortinget i sin behandling av sak om nye læreplaner for skolen satte danningsperspektivet på kartet med ny kraft. Det vil vi bidra til å realisere i arbeidet med lærere som skal gå inn i framtidas skole, sier rektor Waaler.

NLA Høgskolen vil invitere kommunene i Oslo-området til samarbeid om å utvikle praksisløpet i studiet, og utvikle utdanningen slik at den dekke behovene skolen har i framtida.  En nær kontakt med skolene er avgjørende for en god lærerutdanning.

- Vi vil skape en helhetlig lærerutdanning med sammenheng mellom fagene og mellom fag og praksis. Vi vil selvsagt vektlegge faglig nivå og kvalitet i de fagene vi tilbyr og ønsker å framstå som en foretrukken lærerutdanning for framtidas lærere, legger Waaler til.

Knapp tid

Grunnskolelærerutdanningen blir fra høsten av femårig med integrert master. NLA Høgskolen fikk i november akkreditering for mastergradsutdanninger både for 1.-7. trinn og 5.-10. trinn.

– Vi vil nå ta kontakt med NOKUT for å klargjøre hvordan vi kan få på plass dette tilbudet med det utdanningstilbudet som er akkreditert, og slik ivareta oppdraget fra myndighetene, sier Waaler. 

- Tiden fram til oppstart er kort. Vi har heldigvis noen tilsettinger på plass, men vil nå utlyse flere og vil gjerne komme i kontakt med fagpersoner som ser verdien av et verdibasert høyere utdanningsmiljø. Vi ønsker å være en samfunnsforvandlende kraft til beste for framtidas barn og unge, smiler rektor.

Ta kontakt

For intervju: Rektor Erik Waaler, tlf 411 06 532

For fakta eller annen bistand:Kommunikasjonsleder Sissel Mæland, tlf 932 55 769

Fakta

NLA Høgskolen tilbyr barnehage- og grunnskolelærerutdanning i Bergen. Fra høsten 2018 tilbys grunnskolelæreutdanningen også i Oslo.

Grunnskolelærerutdanningen blir fra høsten 5-årig med integrert mastergradsutdanning.

Studentene velger om de vil utdanne seg til lærere for 1.-7. trinn eller 5.-10. trinn.

NLA Høgskolen tilbyr følgende mastergradsfag:

1.-7. trinn: KRLE, Norsk og profesjonsrettet pedagogikk

5.-10. trinn: KRLE, Matematikk, samfunnsfag, profesjonsrettet pedagogikk

I tillegg velges noen undervisningsfag. I Oslo vil NLA Høgskolen tilby norsk, matematikk, KRLE, musikk, kroppsøving, naturfag, samfunnsfag og vil på sikt tilby Engelsk. Hvilke fag man kan velge avhenger av hvilket løp man går og hvil ket mastergradsfag man velger. I Bergen tilbys også kunst og håndverk.

NLA Høgskolen Oslo ligger i Staffeldtsgate like ved Slottsparken. Høgskolen vil utvide og oppruste lokalene i takt med oppbyggingen av studenter. Nye lokaler vurderes.

Studiet tilbys gjennom Samordna opptak og har søkndadsfrist 15. april.

Av Sissel Myklebust Mæland - Publisert 08.12.2016. Oppdatert 14.03.2017

4 siste nyheter:
Trenger du noen å snakke med?
Den nye studentpresten ved NLA Høgskolen i Bergen er opptatt ...
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken a...
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13....
Beslutningsvegring - et ledelsesproblem
Professor Paul Otto Brunstad har gitt ut boken "Beslutningsveg...