Vil stimulere til teologisk samtale

Professor Oddvar Johan Jensen er medredaktør for boka «Reformasjon nå» som ble utgitt hausten 2016. Boka har som mål å stimulere til ein fornyande teologisk samtale fram mot reformasjonsmarkeringa i år.

Åtte sentrale tema

Boka tek for seg åtte ulike teologiske tema innan kyrkja si praksis kor det kan ligge spenningar mellom den reformatoriske teologien og vår tid.  Redaktørane har vald tekster frå Martin Luther og stilt dei opp mot nyare teologiske tekstar innan emna Gud, Dåp og Antropologi, Evangeliets levende stemme, Døden og dei døde, Spiritualitet og mystikk, Luther og «dei andre», Familie, kjønn og samliv og Reformasjon og sosial endring. «Temaene belyser menneskets forhold til Gud og dets plass i verden, samfunnet og familien, kirkens rolle i dette samfunnet og forholdet mellom det kirkelige, lutherske «vi» og «de andre»», skriv redaktørane i forordet.

Vidareutdanning for prestar.

Også førsteamanuensis Bård Eirik Hallesby Norheim har bidrege i boka med artikkelen «Det som skjer i dåpen og det som skjer etter dåpen». Jensen har bidrege som medredaktør innanfor Spiritualitet og mystikk og Reformasjon og sosial endring og har skrive innleiingane til desse tema. Luther og reformasjonen er tema for eit aktuelt vidareutdanningsopplegg prestar i Den norske kyrkja, og denne boka vert pensum i dette. NLA Høgskolen har ansvar for denne vidareutdanninga for Sør-Hålogoland og Møre bispedømer.

Samarbeid

Boka er blitt til i eit samarbeid mellom Det teologiske fakultet ved UiO, Det praktisk teologiske seminar, Det teologiske Menighetsfakultet, VID vitenskapelige høgskole, NLA Høgskolen og Presteforeininga.  Ho er gitt ut på Eide forlag. Per Kristian Aschim som er rådgjevar i Presteforeininga, og Tarald Rasmussen, som er professor i kyrkjehistorie ved UiO,  er redaktørar for boka.

Oddvar Johan Jensen deltek på konferansen «Reformasjonen: en forutsetning for demokrati og velferd» 7. mars kl. 10-16 i Universitetets Aula under Lutherfesttdagane 3.-7. mars i Bergen. Same dag vert det arrangert  folkemøte på Litteraturhuset kl. 19, kor professor Magne Supphellen deltek. Det har tema «Reformasjonen: en vellykket eksportvare?» Sjå program for jubileet i Bergen

Av Sissel Myklebust Mæland - Publisert 15.02.2017. Oppdatert 15.02.2017

4 siste nyheter:
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...
Konkurrerer om tittelen ”Norges beste stemme”
Tidligere NLA-student Olaves Fiskum har gjennom det populære ...
Slik åpnet Gimlekollen verden for Håvard
Studieturen med Gimlekollen for snart ni år siden ble starten...