Fagdag på Gimlekollen

14.mars blir det arrangert fagdag på Gimlekollen i forbindelse med reformasjonsjubileet.

I forlengelsen av Martin Luther er det naturlig å knytte videre til Hans Nielsen Hauge. Derfor har fagdagen fått tittelen «Martin Luther og Hans Nielsen Hauge – aktuell i dagens samfunn? -om samfunnsansvar, verdier og entreprenørskap». 

NLA Høgskolen, Haugeinstituttet og Bispedømme er arrangører. Damaris er teknisk arrangør. 

Plakat_fagdag_reformasjonsjubileet.jpg

Av Siril Aartun - Publisert 01.03.2017. Oppdatert 01.03.2017

4 siste nyheter:
Opprykk til John Børge
Med praktisk profesjonalisering løfter høgskolelektor John B...
Fagdag på Gimlekollen
14.mars blir det arrangert fagdag på Gimlekollen i forbindels...
Opprykk til førstelektor i journalistikk
Hilde Kristin Dahlstrøm har fått godkjent opprykk som først...
Vil stimulere til teologisk samtale
Professor Oddvar Johan Jensen er medredaktør for boka «Refor...