-Ta spørsmålene på alvor!

Spørsmålene er der, men hører vi dem og møter vi dem? Oppfordringen var klar på fagdagen «Unge spør, få hjelp til bedre svar», som ble arrangert på NLA Mediehøgskolen Gimlekollen torsdag 20. april.

Leif_Egil_Reve_Jon_R._Haversen_og_Morten_Marius_Larsen_2.jpg

-Vi må skape rom for å stille spørsmål! Og svarene vi gir, må hjelpe de unge til å oppleve kristen tro som relevant og troverdig. Bare da blir troen deres slitesterk, sa Margunn Serigstad Dahle innledningsvis.

Hun er programansvarlig for studiet Kommunikasjon og livssyn (KL), som arrangerte fagdagen sammen med Agder og Telemark bispedømme.

Viktig tematikk

Kristent trosforsvar er svært viktig for trosopplæringen nettopp fordi dette er trosopplæring, mener ungdomsrådgiver i bispedømmet, Lars Ivar Bratsberg. - Det å svare på spørsmål som unge stiller om tro er noe av det vi ønsker med arbeidet som vi driver rundt omkring i menighetene. Samarbeid med ressursmiljøet på Gimlekollen er derfor veldig viktig, sier en entusiastisk medarrangør, som gleder seg til videre samarbeid.

Blant de 60 deltakerne var det da også mye vellyd å høre. Synnøve Kvervavik Vatne fra Voie menighet i Kristiansand, er klar i sin tilbakemelding: - Som konfirmantlærer er denne fagdagen midt i blinken! I min hverdag møter jeg mange som trenger gode svar på store spørsmål. Da er fagdager med tema som dette skikkelig påfyll!

Søk sannheten!

-For egen del, var fagdagens fokus på det bibelske grunnlaget for troverdige svar en viktig påminnelse om Bibelens relevans i dag, understreker Vatne videre.

Det var Stefan Gustavsson, førstelektor ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen, som satte fokus på det bibelske fundamentet. Han vektla blant annet viktigheten av at vi søker sannheten, ikke forsvarer oss selv og «vår tro».

Gustavsson utfordret også deltakerne blant annet på behovet for å avsløre selvmotsigelser og feilslutninger:  – En klassisk feilslutning er å la naturvitenskap ende i naturalisme. I naturvitenskapen undersøker vi hvordan naturen fungerer, mens naturalismen er et livssyn som sier at naturen er det eneste som finnes.

Sekulære impulser

Nettopp utfordringen fra det sekulære overrasket mange i foredraget til Astrid Sandsmark, universitetslektor og leder for studiet Ungdom, kultur og trosopplæring (UKT) ved MF. I bildet hun gav av dagens ungdomskultur, var den sekulære rammen rundt ungdommenes liv tydelig, allerede i 10-15-årsalderen.  – Jeg ble overrasket over hvor tidlig de unge møter utfordringene fra det sekulære, bemerket Lars Magne Grødem, student på KL og påtroppende ungdomsarbeider på Ålgård Bedehus.

Selv oppfordret Sandsmark deltakerne til å være nysgjerrige, både på kulturen og troen, og til å bruke apologetikk som et av flere redskap til å hjelpe de unge til å sette ord på egen tro.

Unge stemmer gav svar

Deltakerne fikk da også møte kristent trosforsvar i praksis. Leif Egil Reve (28), Jon Romuld Håversen (20) og Morten Marius Larsen (27), alle med KL-studier i bagasjen, delte fra sin allerede rike erfaring fra debatter, Grill en kristen-arrangementer og Skepsis-uker.

Igjen var det sekulære tydelig i spørsmålene de tre ungdommene refererte til. Typiske holdninger som «Bør ikke alle være fri til å gjøre det de selv synes er rett, når det ikke går ut over andre?» og «Det er intolerant å si at du har rett og andre tar feil» ble også adressert. Alt til stor entusiasme blant deltakerne, som gjerne skulle hatt mer tid til oppfølgingsspørsmål.

- Gjennomgangen av de konkrete spørsmålene unge kan stille var kjempebra! Det var også nyttige og gode forslag til svar som ble gitt, uttalte konfirmantlæreren fra Voie, som gikk ut av fagdagen oppmuntret til å gi ærlige svar på ærlige spørsmål.

Av Siril Aartun - Publisert 04.05.2017. Oppdatert 04.05.2017

4 siste nyheter:
- Jeg føler meg som en underdog
Malin Joneid Ellefsen har ikke seilet lett gjennom rundene i T...
- Å synge på TV er en ære
Mirjam Johanne Omdal (26) hadde egentlig ikke noe ønske om de...
Konkurrerer om tittelen ”Norges beste stemme”
Tidligere NLA-student Olaves Fiskum har gjennom det populære ...
Slik åpnet Gimlekollen verden for Håvard
Studieturen med Gimlekollen for snart ni år siden ble starten...