Æresdoktorforelesning ved Universitetet i Oslo

Informasjon om æresdoktorforelesning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2017

Informasjon om æresdoktorforelesning ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo, 2017

Årets æresdoktor ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo,  er Professor Jan-Eric Gustafsson, <http://www.uv.uio.no/forskning/om/eresdoktorer/>  Göteborg universitet. Les mer om æresdoktorgrad og kreering ved Universitetet iOslo. <http://www.uio.no/om/tall-og-fakta/aresdoktorer/>  Det blir avholdt en egen æresdoktorforelesning av fakultetets kandidat.

 

Denne gjennomføres:
Dag: Torsdag 31. august 2017
Tid:   kl. 14 – til om lag kl 15.30
Sted: Auditorium 3, Helga Engs hus, Blindern

Tittel på æresdoktorforelesningen 2017:  Schooling and cognitive abilities. <http://www.uv.uio.no/forskning/om/eresdoktorer/jan-ericgustafsson/abstract_forelesning.html>

Forelesningen er åpen for alle! 

For ytterligere informasjon, se vedlagte informasjonsflyere eller URL:http://www.uv.uio.no/forskning/om/eresdoktorer/

 

Besøksadresse:
Helga Engs hus
(kart <http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl20/ <http://www.uio.no/om/finn-fram/omrader/blindern/bl20/> > )Sem Sælands vei 7

Av Steinar M. Heggen - Publisert 30.06.2017. Oppdatert 30.06.2017

4 siste nyheter:
Trenger du noen å snakke med?
Den nye studentpresten ved NLA Høgskolen i Bergen er opptatt ...
En livsnær kirke - hvordan våge å være nær livet
Meld deg på seminaret som NLA Høgskolen og Sjømannskirken a...
Humans not for sale! Listening to, learning from and living in solidarity with the people on the margins of society
Åpent seminar med Chandran Paul Martin i Sandviken mandag 13....
Beslutningsvegring - et ledelsesproblem
Professor Paul Otto Brunstad har gitt ut boken "Beslutningsveg...