Styret

Styret består av:

Knut Espeland Styreleder
Britt Randby Theodorsen Nestleder
Ellen Netland
Arne Lyngstad
Sidsel Høland Olausson
Helge Bjørkhaug
Cathrine Borgen Ansattrepresentant
Benny Mortensen Ansattrepresentant
Camilla Hermansen Studentrepresentant

Vararepresentanter

Eierrepresentantene
1 vara: Berit Bakke
2.vara: Svein Nybø
3.vara: Roar Flackè

Ansattrepresentantene
Liv Iren Hognestad
Tone Sævi

Studentrepresentant
Kirubel Hailu

Referat og saksdokumenter fra styremøtene gis ut ved henvendelse til informasjonsleder Sissel Mæland, sm @nla.no , 932 55 769

NLA Høgskolen eies av:

 

NLA Høgskolen er en privat høgskole, bygget på et kristent verdigrunnlag.

Høgskolen eies av følgende organisasjoner:

 
Den Evangelisk Lutherske Frikirke
Det Norske Misjonsselskap
Norsk Luthersk Misjonssamband
Normisjon
Indremisjonsforbundet
Søndagsskolen Norge
Norges Kristelige Student- og skoleungdomslag