Opptak lærerstudier

Overflytting grunnskolelærer fra annen høgskole

Frist for å søke overflytting er 1. mars. Søknadsfrist for valgfag og fordypningsfag i 3. år er 1. april. Dette gjelder også 4. års-studium.

Etter 1. mars må en til vanlig søke gjennom Samordna opptak med frist 15. april, for opptak til årsstudium ved andre høgskoler.

Politiattest for nye studenter

Det blir krevd Politiattest for alle nye studenter ved opptak til grunnskolelærer- og førskoleutdanning. Frist for å levere denne er 1. september.