Studier med lokalt opptak høsten 2017

Søknadsfrist for opptak til høsten 2017 er 15.april.
Studium som fremdeles har ledige plasser etter denne datoen vil være tilgjengelig på nettsøknaden.

NLA Bergen - Breistein og Sandviken

Innføringsstudium

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

EX101 Examen Philosophicum 10sp
EX102 Examen Facultatum 10sp

Opptak innen lærer/barnehagelærer

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

IKT i pedagogisk virksomhet, videreutdanning 30sp (2 semester)
Første 15 sp.
Kroppsøving 1 30sp 1.-7.trinn og 5.-10.trinn 
Kunst og håndverk 1 30sp
Matematikk 1 5.-10.trinn 30sp (2 semester)
Musikk 1 30sp
Naturfag 1 30sp (2 semester)
Samfunnsfag 1 30sp (2 semester)

Bibelen, kristendommens historie og religionsvitenskap 30sp (1 semester)

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

Matematikk 2 1.-7.trinn 30sp (2 semester)
Matematikk 2 5.-10.trinn 30sp (2 semester)
Naturfag 2 30sp (2 semester)

Norsk 1 5.-10. trinn (2 semester)

Norsk 2 1.-7.trinn 30sp (2 semester)
Norsk 2 5.-10. trinn 30sp (2 semester)
Samfunnsfag 2 30sp (2 semester)
Pedagogisk veiledning 1, modul 1 15sp (2 semester)
Videreutdanning i barnehagepedagogikk, 30 sp (2 semester)

Opptak innen idrett

IDR101 Aktivitetslære 15sp
IDR102 Idrettsbiologi 15sp

Opptak innen pedagogikk

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

P211 Interkulturell pedagogikk 15sp
P211+ Interkulturell pedagogikk med bacheloroppgave 15sp
P259 Tilpasset opplæring, spesialpedagogikk og interkulturell pedagogikk 15sp
P261 Innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge med vekt på grunnlagsproblemer 15sp
P270 Metode i forsknings- og utviklingsarbeid 15sp
P273 Kommunikasjon og holdningsdanning 15sp

Masterstudiene i pedagogikk:

Master i pedagogikk med vekt på allmennpedagogiske spørsmål
Master i pedagogikk med vekt på pedagogisk ledelse
Master i pedagogikk med vekt på spesialpedagogikk

Opptak innen teologi og religion

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

Nettbasert studium: Kristendom, religion, livssyn og etikk 70 sp
REL110 Bibelen 10sp
REL120 Kristendommens historie 10sp
REL130 Innføring i religionsvitenskap 10sp
RELPED110 Relasjonsledelse 10sp
TEOL110 Bibelen, fortelling, fortolkning, formidling 10sp
TEOL130 Innføring i praktisk teologi 10sp

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

KME201 Kristologi i møte med vår tid 10sp
KME203 Kirke, stat og samfunn 10sp
KME204 Contemporary Missiology 10sp
TEOL210 Forkynnelse og gudstjenesteledelse med praksis 10sp
TEOL220 Sjelesorg med institusjonspraksis 10sp
PTL220 Internasjonal praksis med praktisk-teologisk essay 30sp

Masterstudiene i kristendom:

Master i kristendomskunnskap med spesialisering i kateketikk
Master i teologi

Opptak innen interkulturell forståelse

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

IKF217 Utdanning i et globalt komparativt perspektiv 10sp
IKF213 Religion, utvikling og bistand 30sp
IKF214 Flyktninger: Migrasjon og integrasjon 15sp
IKF215 Menneskerettigheter i et interkulturelt perspektiv

Emneplaner for de ulike emnene finner du på disse sidene: Breistein / Sandviken

NLA Gimlekollen - Kristiansand

Innen interkulturell kommunikasjon:

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

3IK101 Interkulturell kommunikasjon: Grunnleggende teori I 15sp
3IK102 Studieopphold 15sp

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

3IKF231 Interkulturell formidling 10sp

Innen kommunikasjon og livssyn:

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

3KL101 Kommunikasjon og livssyn: innføring 30sp
3KL104 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv med praksis 20sp (2 semester)
3KL106 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv 15sp
3KL205 Bibelformidling og populærkultur 10sp
3KL211 Apologetikk for det kristne livssynet 20sp

Innen journalistikk:

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

3JO101 Samfunnskunnskap for journalister 10sp
3JO104 Medievitenskap 10sp

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

3JO222 Sport, journalistikk og medier 10sp

NLA Staffeldtsgate - Oslo

Innen teologi og ledelse

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

4TEOL110 Bibelen, fortelling, fortolkning, formidling 10sp
4TEOL130 Innføring i praktisk teologi 10sp
4RELPED110 Relasjonsledelse 10sp
4REL110 Bibelen 10sp
4REL120 Kristendommens historie 10sp
4REL130 Innføring i religionsvitenskap 10sp

Innen musikk

4MUH100 Musikkhistorie I 5sp
POPM101 Populærmusikkhistorie 5sp


For opptak til Bachelor i utøvende rytmisk musikk og Bachelor i musikk, menighet og ledelse, se lokalt opptak musikk NLA Staffeldtsgate