Studier med lokalt opptak våren 2018

Søknadsfrist for opptak til våren 2018 er 15.november.
Studium som fremdeles har ledige plasser etter denne datoen vil være tilgjengelig på nettsøknaden.

NLA Bergen - Breistein og Sandviken

Innføringsstudium

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

Examen Philosophicum og Examen Facultatum 20sp

Opptak innen lærer/barnehagelærer

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:


Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

Kunst og håndverk 2, videreutdanning 30sp

Musikk 2, videreutdanning 30sp

Naturfag 1, videreutdanning 30sp

Opptak innen pedagogikk

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

P240 Innføring i allmenn pedagogikk 15sp

P261 Innføring i spesialpedagogisk arbeid for barn og unge med vekt på grunnlagsproblemer 15sp

P262 Spesialpedagogisk arbeid - med utgangspunkt i ulike funksjonsnedsettelser 15sp

P272 Familiepedagogikk 15sp

Masterstudiene i pedagogikk:

Opptak innen teologi og religion

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

Nettbasert studium: Kristendom, religion, livssyn og etikk 70 sp

PTL102 Ledelse, danning, trosopplæring i en misjonal kirke 30sp

REL140 Religionsvitenskap med fordypning 10sp

REL150 Etikk, filosofi og livssyn 10sp

REL160 Fagdidaktisk emne, religion, livssyn og etikk 10sp

RELPED120 Ledelsesfilosofi 10sp

RELPED130 Danning og trosopplæring - barn og unge 10sp

TEOL140 Teologi for en misjonal kirke 10sp


Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

KME207 Medier, myter og identitet 10sp

KME211 Gammeltestamentlig metode og eksegese 10sp

RELPED210 Nasjonale breddetiltak i trosopplæringen 10sp

TEOL120 Bibelen og tidlig kristendom 10sp

TEOL230 Innovasjon og kreativitet i kristent ungdomsarbeid 10sp


Masterstudiene i kristendom:

Master i teologi 120sp

Opptak innen interkulturell forståelse

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

IKF208 Interkulturelt prosjektarbeid i Bolivia (utvikling og bistandsarbeid, religion, diakoni og etikk) 30sp

IKF210 Verdensbilde/virkelighetsforståelse 10sp

IKF220 Intercultural Theory and Practice  15sp

Emneplaner for de ulike emnene finner du på disse sidene: Breistein / Sandviken

NLA Gimlekollen - Kristiansand

Innen interkulturell kommunikasjon:

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

3IK101 Grunnleggende teori 15sp

3IK102 Studieopphold 15sp

3IK111 Det flerkulturelle Norge 10sp

3IK112 Etnografisk prosjekt 10sp

3IK113 Interkulturell kommunikasjon: Teoretiske perspektiver 10sp

IK erfaring 30sp

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

3IKF216 Globalisering, religion og politikk 10sp

Innen kommunikasjon og livssyn:

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

3KL102 Kristen tro som livssyn 10sp

3KL103 Kristent livssyn i apologetisk perspektiv 10sp

3KL104 Kristent ungdomsarbeid i apologetisk perspektiv med praksis 20sp

3KL107 Kristent ungdomsarbeid i sjelesørgerisk perspektiv 10sp

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

3KL209 Livssynspluralisme, ungdomskultur og medier 10sp

3KL210 Teoretisk fordypning 10sp

3KL212 Teori og metode i kommunikasjon, livssyn og kristen apologetikk 10sp

3KL213 Pluralisme, identitet og kristent livssyn 10sp

3KL214 Praktisk kommunikasjonsoppgave med vekt på livssyn 10sp

3KL215 Praktisk kommunikasjonsoppgave med vekt på apologetikk 10sp

Innen journalistikk:

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

3JO105 Presseetikk og medierett 10sp

Opptak på grunnlag av tidligere utdanning:

3JO211 Journalistikk og livssyn 10sp

3JO221 Økonomi- og næringslivsjournalistikk 10sp

3JO223 Undersøkende journalistikk 10sp

NLA Staffeldtsgate - Oslo

Innen teologi og ledelse

Opptak på grunnlag av generell studiekompetanse:

4KRD1231 Messias i bibelsk, jødisk og religionshistorisk kontekst 10sp

4PTL102 Ledelse, danning, trosopplæring i en misjonal kirke 30sp

4REL140 Religionsvitenskap med fordypning 10sp

4REL150 Etikk, filosofi og livssyn 10sp

4RELPED120 Ledelsesfilosofi 10sp

4RELPED130 Danning og trosopplæring - barn og unge 10sp

4TEOL140 Teologi for en misjonal kirke 10sp

For opptak til Bachelor i utøvende rytmisk musikk og Bachelor i musikk, menighet og ledelse, se lokalt opptak musikk NLA Staffeldtsgate