Mona Helen Farstad
Førsteamanuensis
NLA Høgskolen Bergen
Tlf. arbeid: 55 54 07 42
Kontornr.: Sandviken 317
E-post: 

Kompetanse:

Utdanning:

PhD i religionsvitenskap, Universitetet i Bergen 2012


Cand.philol., Universitetet i Bergen 1997. Religionsvitenskap, filosofi, tysk


Mellomfag i arabisk, praktisk pedagogikk (Universitetet i Bergen, 1998-2001)

Praksis:

Førsteamanuensis, NLA Høgskolen (2012-dd.)


Høgskolelektor, NLA Høgskolen 2011-2012

Stipendiat i religionsvitenskap, Universitetet i Bergen (2007-2011)


Universitetslektor i religionsvitenskap, Universitetet i Bergen (2003-2007)


Timelærer, religionsvitenskap og midtøstenkunnskap (2002-2003)


Lærervikar, voksenopplæringen ved Nygård skole (2002-2003)


Timelærer i arabisk, Bergen AOF (2001)

Fagområde:

  • Interkulturell forståelse:
  • Religion, Etikk og Livssyn:

    Religionsvitenskap, islam, Koranstudier

Forsknings- og utviklingsarbeid:

Sentrale publikasjoner:

Farstad, Mona Helen. 2012. Chaste, Chosen and Purified: An Analysis of the Qur'anic Narratives about Maryam. PhD avhandling i religionsvitenskap, Universitetet i Bergen.


Farstad, Mona Helen. 2013. Lyden av Guds ord: Koranen som estetisk virksomhet og erfaring. Religion i skrift: Mellom materialitet og mystikk, (red.) Lisbeth Mikaelsson og Ingvild Gilhus. Oslo: Universitetsforlaget.


Farstad, Mona Helen. 2014. And God loves those who purify themselves (Q 9: 108): Qur’anic Notions of Purity and Purification. Texts and Genres of the Qur'ân: Micro-Level Analyses, (red.) H. Rydving. Acta Universitates Upsaliensis. Uppsala Studies in the History of Religions 1. Uppsala: Uppsala University Library.


Farstad, Mona Helen. 2011. Å dø for Guds sak: Selvmordsbombere, martyrideologi og ritualisering. Religion og livssyn: tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge 1 (også publisert på nett).


Farstad, Mona Helen og Gina Dahl. 2010. Jesus i kristendommen og islam. Kirke og Kultur, nr. 2, s. 176–183.


Farstad, Mona Helen. 2008. Om skriftlighet, muntlighet og muntlighet i skrift: Teoretiske refleksjoner i forhold til studiet av Koranen. Din: Tidsskrift for religion og kultur 3.


Farstad, Mona Helen. 2007. Brobygging og demarkasjon i surat Maryam: identifisering av koranske diskurser. CHAOS. Skandinavisk Tidsskrift For Religionshistoriske Studier 48.


Farstad, Mona Helen. 2007. Maria-skikkelsen i kristen og muslimsk tradisjon: Som mor, jomfru og ideal. Prosopopeia 2.

Publikasjoner:

Cristin-profil:

http://www.cristin.no/as/WebObjects/cristin.woa/wa/fres?sort=ar&pnr=49529&la=no&action=sok


« Tilbake