Eksamen / vurdering

På disse sidene finner du informasjon om gjennomføring av eksamen/vurdering ved NLA Høgskolen Bergen.

Informasjon om gjennomføring av eksamen ved NLA Mediehøgskolen Gimlekollen og NLA Høgskolen Staffeldsgate finner du på egne sider.

Informasjonen på disse sidene er generelle for gjennomføring av eksamen/vurdering ved Campus Bergen. Informasjon om den enkelte eksamen/vurdering, finne du i emneplanen for hvert enkelt emne.

Oversikt over hvilke emner og eksamener du er meldt opp til finner du i StudentWeb, her finner du også dato, tidspunkt og sted for eksamen.

Se Forskrift om studier ved NLA Høgskolen.

Viktige frister

Dato HUSK
15. september Oppmeldingsfrist 15. september for høsten via StudentWeb.
15. september Søknad om spesiell tilrettelegging ved eksamen i høstsemesteret på eget skjema. Det må leveres ny søknad for hvert semester om ikke annet ar avtalt.
3. november Innleveringsfrist for masteravhandlinger (garantifrist for studenter som ønsker sensur i høstsemesteret).
1. februar Oppmeldingsfrist for eksamen i februar og mars
15. februar Oppmeldingsfrist for våren.
15. februar Søknad om spesiell tilrettelegging ved eksamen i vårsemesteret på eget skjema. Det må leveres ny søknad for hvert semester om ikke annet er avtalt.
4. mai Innleveringsfrist for masteravhandlinger (garantifrist for studenter som ønsker sensur i vårsemesteret).
Senest 14 dager før eksamen/innlevering Avmeldingsfrist. Emner med mer enn en vurdering: Ta kontakt med studieadministrasjonen om problemer ifm. avmelding i StudentWeb.
Ved innlevering av sykemelding/legeerklæring Sandviken: Når du leverer inn sykemelding/legeerklæring må du gi melding om du ønsker utsatt eksamen ved slutten av semesteret.
25.juli Breistein: Oppmeldingsfrist for utsatt eksamen i august.