Timeplan Sandviken

Timeplaner finner du i timeplanverktøyet TimeEdit

Generell timeplan for høsten 2017: 


Timeplan høsten 2017

Vi gjør oppmerksom på at studieuken høsten 2017 er satt opp i uke 38 (18. - 22. september) på grunn av sykkel-VM i Bergen.

TimeEdit_Logo.png

Viktige datoer studieåret 2017-2018

HØST 2017

NLA Sandviken

Semesterstart   alle

15. august kl 11.oo

Frist   betaling studie/semesteravgift:

1. september

Frist for

- semesterregistrering

- godkjenning av utdanningsplan

- oppmelding til eksamen

- søknad om tilrettelegging til eksamen

15. september

VM   sykkel se www.bergen2017.no/

18. – 22.   september

Studieuke

Grunnskoler i   Bergen: Høstferie (veiledende). Ordinær undervisningsplan gjelder for NLA Sandviken. (Studieuken er flyttet til 18. - 22. september.)

9. - 13. oktober 

Misjonsuke

23. – 27.   oktober

Frist for   levering av masteravhandlinger

med sensur   i høstsemester

1.   november

Søknad   lokalt opptak til vår 2016

15.   november

Semesterlunsj   studenter

23.   november

Siste   undervisningsdag før jul

23.   november

**Eksamensperiode   skriftlig eksamen

Tirs 28.nov  – fred 15. des

**Eksamensperiode   muntlig eksamen

Tirs 12.-   ons 20. des

VÅR 2018

 

Semesterstart

3. januar

Tverrfaglig   kurs

3. jan kl 12.15 – 5. januar

Frist   betaling studie/semesteravgift:

1. februar

Frist for

- semesterregistrering

- godkjenning av utdanningsplan

- oppmelding til eksamen

- søknad om tilrettelegging til eksamen

15.   februar

Studieuke
  (kan være undervisning i noen fag)

26. februar – 2. mars
 
 

Søknad Samordna   opptak og lokalt opptak til høst 2016

15. april

Semesterlunsj   studenter

26. april

Siste undervisningsdag   før eksamen

27. april

Frist for   levering av masteravhand-

linger med   sensur i vårsemesteret

4. mai

**Eksamensperiode   skriftlig eksamen

7. – 31.   mai

**Eksamensperiode   muntlig eksamen

Fra 1. juni

Graduation

14. juni

 

*  VM i sykkel, Sandviken stengt for biltrafikk 08.30 – 19.00. Generell begrensning i kollektiv trafikk og biltrafikk. Se www.bergen2017.no

**Enkelte eksamener kan komme på andre tidspunkt.

 

Obligatoriske turer Sandviken: (det kan også være andre obligatoriske turer):

RLE/teolog/ PTL; årsstudium og bachelor:

IKF årsstudium:

Studieturer IKF: Månedsskiftet februar/mars til ca påske 2018

 Dagsplan Sandviken
 1. time:  08.35-09.20
 2. time:  09.30-10.15
 3. time:  10.30-11.15
 Andakt:  11.20-11.35
 Lunsj:  11.15-12.15
 4. time:  12.15-13.00
 5. time:  13.15-14.00
 6. time:  14.15-15.00
 7. time:  15.15-16.00
 8. time:  16.15-17.00